Egzamin na kartę rowerową

Egzamin praktyczny poprawkowy na kartę rowerową  odbędzie się 22 czerwca, godz. 10.45.