Ogłoszenie

Informujemy, że dni 1 i 3 maja są dniami ustawowo wolnymi od zajęć szkolnych, 2 maja jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych. Tego dnia dyżur w szkole jest w godzinach od 8.00 – 12.00.