Pokazy pierwszej pomocy dla klas młodszych

P1100751W dniu 15 maja 2019r. oraz 22 maja 2019r. odbył się pokaz medyczny zorganizowany przez uczniów klasy III B gimnazjum dla klas 1-2 SP we Frysztaku oraz przedszkolaków z Publicznego Przedszkola we Frysztaku pod opieką pana Pawła Zycha. Miał on na celu nauczyć dzieci pierwszej pomocy, która w życiu codziennym bardzo się przydaje. Głównymi elementami pokazu były: scenka przedstawiająca wypadek podczas nieuwagi na pasach, pozycję boczną, prawidłowe zachowanie podczas krwawienia z nosa oraz złamania otwartego i zamkniętego. Na zakończenie pokazu dzieci miały okazję wykazać się swoją wiedzą zaczerpaną z pokazu w quizie nagradzanym słodkościami.