Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/20

3Rok szkolny 2019/2020 rozpoczęliśmy  tradycyjnie od mszy św. w kościele parafialnym we Frysztaku. Następnie w sali gimnastycznej odbył się apel. Pan dyrektor Krzysztof Niemiec powitał wszystkich powracających do pracy i nauki, szczególnie witając tegorocznych pierwszoklasistów. Pani wicedyrektor Joanna Menduś przedstawiła przydział wychowawców do poszczególnych klas. Zapoznano wszystkich z godzinami i organizacją dowozów dzieci, zwrócono uwagę na konieczność przestrzegania zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią.

W krótkim wystąpieniu pani wicedyrektor przypomniała tragiczną historię września 1939 roku, wpisując się tym samym w obchody 80 rocznicy wybuchu I wojny światowej.

Po apelu uczniowie udali się do swoich sal na spotkanie z wychowawcami.

Dyrekcji, wszystkim Pracownikom Szkoły oraz Uczniom życzymy zdrowia oraz dobrego tego roku szkolnego.