Drzwi Otwarte w SP Frysztak”

Serdecznie zapraszamy na „Drzwi Otwarte” dla przedstawicieli szkół średnich w dniu 4 marca 2020r. na godzinę 12.30.

Chętne szkoły prosimy zgłaszać się w sekretariacie pod numerem telefonu 17 2760072 do 28 lutego 2020r.

Jednocześnie informujemy, iż w późniejszym terminie nie będziemy przyjmować przedstawicieli szkół na zajęcia lekcyjne, by nie dezorganizować pracy szkoły.

Dyrekcja SP Frysztak