ZAPISY DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 WE FRYSZTAKU

Nabór do klasy pierwszej na rok szkolny 2020/2021.

Informacje o zasadach naboru można również uzyskać pod nr telefonu:   17/ 27 600 72.

Do dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły zobowiązani są jego rodzice lub prawni opiekunowie.

Załączniki:

Zał.5-Zgłoszenie-dziecka-do-szkoły

Zał.6-Klauzula-informacyjna

Zał.7-Zgoda-na-wizerunek

Zał.8-Oświadczenie-rodziców-dot.nauki-religii (2)

Zał.9-Wniosek-o-dowóz

Zał.10-Karta-zgłoszenia-do-świetlicy

ZARZĄDZENIE WÓJTA w spr. rekrutacji