GODZINY PRACY PSYCHOLOGA

GODZINY PRACY PSYCHOLOGA – Lidia Myćka
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Józefa Wybickiego we Frysztaku
WTOREK
8:45 – 11:30
CZWARTEK
8:45 – 11:00
FORMY POMOCY SKIEROWANE DO
UCZNIÓW:
• Rozmowy terapeutyczne
• Rozmowy wspierające
• Rozmowy psychokorygujące
• Rozmowy interwencyjne
• Kontrakty
• Działania o charakterze wychowawczo – profilaktycznym
RODZICÓW:
• Rozmowy, porady, konsultacje (bezpośrednie, telefoniczne)
• Negocjacje, pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych