102. rocznica odzyskania Niepodległości przez Polskę

 

1W tym roku, 2020, jako przesłanie na Święto Niepodległości, dedykujemy Wszystkim niezwykle adekwatne do obecnej sytuacji w kraju słowa Józefa Piłsudskiego: „ Z szanowania wzajemnego wypływa moc wielka w chwilach trudnych.”

Szanujmy się więc nawzajem i bądźmy za siebie i innych odpowiedzialni. Niech to będzie nasz obowiązek wobec Ojczyzny w XXI wieku. MDD

A 11 listopada o godzinie 12.00 dołączmy się do akcji: Niepodległa do hymnu.2020

 

20201105_095738

2