Daria Stępień – Finalistką II Olimpiady Literatury i Języka Polskiego dla Szkół Podstawowych

Miło nam poinformować, że Daria Stępień, uczennica klasy 7c, została Finalistką  II Olimpiady Literatury i Języka Polskiego dla Szkół Podstawowych.

Zmagania finałowe odbyły się w dniach 25-27 marca 2021 roku. W pierwszym dniu Daria musiała napisać rozprawkę dotyczącą zagadnień poruszanych w  książkach obowiązujących na wszystkich etapach konkursu, a po krótkiej przerwie zmagała się z testem językowym.

Drugiego dnia wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni na ciekawe spotkania z pisarzami: panią Anną Piwkowską i panem Markiem Zagańczykiem. Ten dzień odpoczynku obarczony był jednak nerwowym oczekiwaniem na, ogłoszoną późnym popołudniem, listę osób zakwalifikowanych do części ustnej finału. Daria zdobyła odpowiednią ilość punktów  i została do niej zakwalifikowana. 27 marca o godz. 9.40. swą wypowiedź ustną nt. Światy wyobrażone i rzeczywiste młodych bohaterów książek Marcina Szczygielskiego Omega, Czarny młyn, Za niebieskimi nasza zdolna uczennica zaprezentowała przed prof. Anną Janus-Sitarz, prof. Jolantą Sztachelską, dr Agnieszką Bąbel – pracownikami uczelni wyższych.

Ze względu na czas pandemii wszystkie etapy konkursu odbywały się online, stąd też Daria dodatkowo musiała posiąść umiejętność posługiwania się różnymi platformami do tego typu komunikacji, opanować dodatkowy stres związany z tym, czy wszystko zadziała. I temu też dała radę!

Tytuł finalisty olimpiady uprawnia Uczennicę do zwolnienia z Egzaminu Ósmoklasisty z języka polskiego, choć takie same przywileje Daria zdobyła już w VI klasie, uzyskując tytuł laureatki kuratoryjnego Konkursu z Języka Polskiego. Tegoroczny sukces jest potwierdzeniem wybitnego talentu humanistycznego tej zdolnej, bardzo pracowitej i ambitnej Uczennicy, która nie spoczęła na laurach, tylko nadal rozwija swe umiejętności i poszerza wiedzę, daleko wykraczającą poza podstawę programową szkoły podstawowej.

Gratulujemy Darii zdobycia tytułu Finalisty; gratulujemy Rodzicom sukcesu Córki.  

P.S. A dla pozostałych uczniów przykład dzieci osiągających sukcesy w różnorodnych dziedzinach niech będzie dowodem na to, że warto brać udział w konkursach, ale i na to, że talent trzeba rozwijać swą solidną pracą; że bez wysiłku nic nie jest nam dane.