ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2021/2022 W SP FRYSZTAK

Szkolne procedury bezpieczeństwa – rozpoczęcie roku szkolnego 2021r.

  1. Uczniowie wchodzą do budynku wyznaczonymi wejściami, i tym samym wejściem wchodzą każdego dnia.
  2. Przed wejściem na teren i do budynku szkoły wszystkie osoby – uczniowie, pracownicy i opiekunowie – zakrywają usta i nos maseczką, a wchodząc do budynku myją lub dezynfekują ręce.
  3. Uczniowie wchodzą do budynku szkoły w maseczkach i kierują się do wyznaczonej sali lekcyjnej.
  4. Po zakończeniu spotkania z wychowawcami uczniowie wychodzą ze szkoły.
  5. Opiekunowie uczniów pozostają na zewnątrz budynku szkoły zachowując dystans społeczny. W pozostałe dni nauki poruszanie się opiekunów jest dozwolone tylko w części wspólnej – szatnie i korytarz szkolny do sekretariatu.
  6. Uczniów obowiązuje zachowanie dystansu 1,5 m od pracowników szkoły. Uczniowie po wejściu do klasy zajmują wyznaczone miejsca, a po zajęciu miejsc mogą zdjąć maseczki. W kontakcie z nauczycielem bliższym niż 1,5m oraz w trakcie poruszania się po części wspólnej szkoły obowiązuje osłonięcie ust i nosa.
  7. Należy bezwzględnie dostosować się do poleceń wydawanych przez pracowników szkoły.
  8. Apelujemy o stosowanie się do zaleceń MEN i GIS w sprawie bezpieczeństwa i kontroli stanu zdrowia uczniów.
  9. Prosimy o bezwzględne zapoznanie się z Procedurami Bezpieczeństwa obowiązującymi w naszej szkole, które są dostępne na stronie szkoły.

PLAN INAUGURACJI ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

Godzina 9.00 – Msza Święta na rozpoczęcie roku szkolnego – uczniowie idą indywidualnie.

Godzina 10.00 –rozpoczęcie roku dla uczniów wszystkich klas

klasy 2a, 2b, 3a i 3b, 8a i 8b – wejście główne

klasy 4a, 4b, – wejście główne i przejście do auli szkolnej

klasy 5a, 5b, 6a, 6b, 6c, 7b, 7c, 7a – wejście „dawne gimnazjum”

Uczniowie przed wejściem zakładają maseczki i zachowują dystans społeczny!!!

Godzina 10.15 – rozpoczęcie roku dla uczniów klas pierwszych na sali gimnastycznej. Z jednym dzieckiem może przyjść jeden opiekun, wszyscy mamy maseczki osłaniające usta i nos.

Klasa 1a, 1b – wejście od strony przedszkola.

Bardzo prosimy dostosować się do powyższych procedur, wszelkie działania podejmujemy w trosce o bezpieczeństwo.  

Imię i nazwisko Klasa Numer Sali
Barbara Kubik 2a int. 112
Jolanta Prokopowicz 2b sport. 111
Anna Bubniak 3a 109
Beata Woźniak 3b 110
Elżbieta Twardowska 5a 203
Agnieszka Dziok 5b 10
Wiesława Gruszecka 6a int. 11
Beata Kwiatkowska 6b 210
Justyna Musiał 7a 208
Paulina Żurowska – Błoniarz 7b 207
Anna Arciszewska 7c 209
Małgorzata Filar 8a 205
Marek Jedziniak 8b 201
Marta Filip 8c 13