Informacja

Informujemy, że uczniów, którzy chcą korzystać z obiadów w szkole należy zgłaszać do sekretariatu dostarczając wniosek dostępny na stronie szkoły. Można też wypełnić na miejscu w szkole.
Cena obiadu w roku szkolnym 2022/2023 wynosi 8 zł.