Warsztaty profilaktyczno-edukacyjne

IMG_4224W dniach 3 i 5 stycznia 2023 r. w Szkole Podstawowej nr 1 we Frysztaku odbyły się warsztaty profilaktyczno-edukacyjne dla uczniów klas 4-8 (22 godziny), organizowane przez INSTYTUT PROFILAKTYKI ZACHOWAŃ RYZYKOWNYCH z poniższej tematyki:

  • „Rozwiązujemy konflikty bez przemocy i agresji”.
  • ” Fonoholizm jako współczesne uzależnienie behawioralne”.
  • „Motywacja do nauki po pandemii”.
  • „Stop uzależnieniom- przegrane życie”.
  • Kontroluję swoje emocje, czyli jak radzić sobie ze stresem przed sprawdzianem, egzaminem?
  • „Patotreści – zagrożenie świata wirtualnego” 

Warsztaty profilaktyczno-edukacyjne prowadzone były przez zespół specjalistów:

dr Renata Grzywacz – specjalność: Socjoterapia i Profilaktyka Społeczna, Terapia rodzin, Terapia Uzależnień.
dr Anna Nizioł – specjalność: Socjologia, Komunikacja Interpersonalna, Komunikowanie Dydaktyczne, Aktywne Metody Pracy z Grupą.

Treści przekazane podczas warsztatów pomogły uczniom zrozumieć problematykę agresji i przemocy w sytuacjach z życia codziennego i wirtualnego.

Ryzyko uzależnień fizycznych i behawioralnych było bardzo ważnym tematem, analizowanym podczas spotkań z uczniami.

Ponadto prowadzący pokazali ciekawe metody i formy, mające na celu zmotywować do nauki uczniów.

 IMG_4218

                                                                                             IMG_4217IMG_4224IMG_4238