Informacje

Prezydium Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 1 we Frysztaku w składzie:

Przewodnicząca: Elżbieta Moskwa

Zastępca: Małgorzata Roś

Sekretarz: Paulina Żołyńska

Członkowie Prezydium Rady: 

Magdalena Malikowska
Marta Kawa
Katarzyna Wojciechowska