Grono pedagogiczne

DYREKTOR:
Krzysztof Niemiec

ZASTĘPCA DYREKTORA:
Joanna Menduś

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA – NAUCZYCIELKI:

Anna Bubniak, Renata Konopacka, Barbara Kubik, Irena Jedziniak,  Jolanta Prokopowicz, Beata Woźniak


J. POLSKI:

Marta Filip

Justyna Musiał

Beata Kwiatkowska

Małgorzata Kwiatkowska

J. ANGIELSKI:

Anna Arciszewska

Małgorzata Filar

Elżbieta Filip

Agnieszka Dziok

J. NIEMIECKI:

Magdalena Michalczyk

HISTORIA:

Joanna Menduś

Beata Woźniak

Tomasz Okoniewski

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE:

Joanna Menduś

MATEMATYKA:

Wiesława Gruszecka

Marek Jedziniak

Paulina Żurowska – Błoniarz

INFORMATYKA:

Marzena Biedroń

Marta Filip

FIZYKA:

Marzena Biedroń

Marek Jedziniak

CHEMIA:

Paweł Zych

PRZYRODA:

Elżbieta Twardowska

BIOLOGIA:

Elżbieta Twardowska

GEOGRAFIA:

Krzysztof Winiarski

Paweł Zych

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA:

Paweł Zych

RELIGIA:

Małgorzata Staryszak

Ryszard Kołodziej

Anna Szypulska

WYCHOWANIE FIZYCZNE:

Roman Cierpiał, Jerzy Górka, Piotr Górka,

Leszek Jędrysik, Mariola Kruczek, Krzysztof Niemiec

TECHNIKA:

Marzena Biedroń

PLASTYKA:

Dorota Wojtanowska

Janusz Czekajowski

MUZYKA:

Janusz Czekajowski

BIBLIOTEKA:

Beata Godek

WDŻ

Marzena Biedroń

Małgorzata Filar

PEDAGOG:

Anna Wałach

Małgorzata Gliwska – Jędrysik

PSYCHOLOG SZKOLNY:

Lidia Myćka

NAUCZYCIELE WSPOMAGAJĄCY:
Monika Dętkoś, Jolanta Stępień, Magdalena Michalczyk, Joanna Srebrny, Ewelina Olechowska,