Lista podręczników

PODRĘCZNIKI

Podręczniki i materiały dodatkowe na rok szkolny 2018/2019 dla wszystkich uczniów szkoły są bezpłatne – dotowane z budżetu państwa. Dystrybucja podręczników oraz ćwiczeń od 4 września.

Wykaz podręczników do religii dla szkoły podstawowej w roku szk. 2018/2019:

podręczniki religia (1)