Dowozy i odwozy 2017/18

Rozkład dowozów do Szkoły Podstawowej z oddziałami gimnazjalnymi

w roku szkolnym 2018/2019

 

Przywóz Odwóz
AutokarKobyle Zadworze – 7.38Kobyle Gaj – 7.40

Kobyle Szkoła – 7.43

Kobyle Kamieniołom – 7.45

Kobyle Wieś – 7.47

Frysztak Szkoła–7.55

   Frysztak – Kobyle – 13.30
Widacz DW – 7.40Widacz Most – 7.42Twierdza Szkoła Rondo – 7.45

Frysztak Szkoła – 7.55

Frysztak – Widacz – 12.40Frysztak – Widacz ( poniedziałek, wtorek) – 15.15Frysztak – Widacz (środa ,czwartek, piątek)- 14.45
Glinik Górny – 7.15Glinik Górny Bajorki – 7.17Glinik Średni Stankiewicz – 7.19

Glinik Średni Szkoła – 7.22

Frysztak Szkoła – 7.30

Frysztak- Glinik Średni – 12.40 Frysztak – Glinik Górny (poniedziałek, wtorek) – 15.15Frysztak – Glinik Górny (środa, czwartek, piątek) – 14.25

 

Cieszyna Schron – 7.18Cieszyna Grela – 7.20Cieszyna Szkoła – 7.22

Cieszyna Krzyżówka – 7.24

Pułanki – 7.26

Frysztak Szkoła – 7.30

Frysztak – Pułanki Dół – 12.50 Frysztak – Pułanki – Cieszyna –( poniedziałek, wtorek)-15.25                                  Frysztak – Pułanki- Cieszyna –( środa, czwartek, piątek)-14.25

 

BUS   I kursGlinik Dolny Granice – 6.45Glinik Dolny Sztukówka – 6.47

Glinik Dolny za blokami – 6.48

Glinik Dolny bloki – 6.50

II kurs

Glinik Dolny Granice –7 .10

Glinik Dolny kapliczka – 7.15

Pułanki Góra – 7.25

Glinik Średni Kamieniec – 7.40

Potok –     7.45

Frysztak Szkoła – 7.50

BUSGlinik Dolny Sztuk., Granice – 12.40Pułanki Góra – 12.55

Glinik Średni Kamieniec+ Potok      – 13.30

Glinik Dolny – 14.30