Pedagog

Pedagog – Małgorzata Gliwska -Jędrysik
piętro I – tel. 17/27 600 72 wew. 29

Do zadań pedagoga szkolnego należy:
Prowadzenie badań i działań diagnostycznych, określanie form, sposobów zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, podejmowanie działań wychowawczych, profilaktycznych, z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego, organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców, nauczycieli, działania na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej wychowankom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, kontakt z instytucjami wspierającymi proces wychowania i profilaktyki.

GODZINY PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO – rok szk. 2020/2021

Małgorzaty Gliwskiej-Jędrysik

Poniedziałek -   8.00- 12.30

Wtorek- 9.30-12.30

Środa- 8.00- 12.00

Czwartek- 9.00- 12.30

 

GODZINY PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO

Anny Wałach

Środa- 10.00-12.30

Piątek- 9.00- 11.30