Pedagog i psycholog szkolny

Pedagog – Małgorzata Gliwska -Jędrysik

piętro I – tel. 17/27 600 72 wew. 29

Do zadań pedagoga szkolnego należy:
Prowadzenie badań i działań diagnostycznych, określanie form, sposobów zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, podejmowanie działań wychowawczych, profilaktycznych, z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego, organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców, nauczycieli, działania na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej wychowankom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, kontakt z instytucjami wspierającymi proces wychowania i profilaktyki.

GODZINY PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO – rok szk. 2021/2022

Małgorzaty Gliwskiej-Jędrysik

Poniedziałek -   8.00 – 12.00

Wtorek- 12.00 – 12.30,  13.30 -15.30

Środa-  8.00 – 12.00

Czwartek-  8.00 - 11.30

Piątek-   14.30 – 15.30

 

GODZINY PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO

Anny Wałach

Wtorek- 10.00-12.30

Piątek- 9.00- 11.30

 

GODZINY PRACY PSYCHOLOGA SZKOLNEGO

Lidia Myćka

środa  9:30 – 12:30

czwartek  10:30 – 12:30