Pedagog

Pedagog – Małgorzata Gliwska -Jędrysik
piętro I – tel. 17/27 600 72 wew. 29

Do zadań pedagoga szkolnego należy:
Prowadzenie badań i działań diagnostycznych, określanie form, sposobów zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, podejmowanie działań wychowawczych, profilaktycznych, z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego, organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców, nauczycieli, działania na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej wychowankom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, kontakt z instytucjami wspierającymi proces wychowania i profilaktyki.

Pedagog – Małgorzata Gliwska -Jędrysik

godziny pracy:

DZIEŃ GODZINY PRACY
PONIEDZIAŁEK 9.30 – 11.30
WTOREK 8.30 – 11.30
ŚRODA 8.30 – 12.30
PIĄTEK 10.30 – 11.30