Pedagog

Pedagog – Małgorzata Gliwska -Jędrysik
piętro I – tel. 17/27 600 72 wew. 29

Pedagog – mgr Anna Wałach
piętro II – tel. 17/27 600 72 wew. 25

Do zadań pedagoga szkolnego należy:
Prowadzenie badań i działań diagnostycznych, określanie form, sposobów zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, podejmowanie działań wychowawczych, profilaktycznych, z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego, organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców, nauczycieli, działania na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej wychowankom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, kontakt z instytucjami wspierającymi proces wychowania i profilaktyki.

Pedagog – mgr Anna Wałach 

godziny pracy:

DZIEŃ GODZINY PRACY
WTOREK 10.00 – 13.30
ŚRODA 10.00 – 13.00
PIĄTEK 9.00 – 12.30

 

Pedagog – Małgorzata Gliwska -Jędrysik

godziny pracy:

DZIEŃ GODZINY PRACY
PONIEDZIAŁEK 11.30 – 14.30
WTOREK 8.00 – 13.00
ŚRODA 8.00 – 13.00
CZWARTEK PIĄTEK 11.00 – 14.30