Samorząd

SKŁAD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO NA ROK 2018/2019

 

PRZEWODNICZĄCA: Oliwia Godek

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEJ: Szymon Czech

SEKRETARZE: Natalia Król oraz Wiktoria Muszyńska

SEKCJA SPORTOWA:

Oskar Drozd

Justyna Winiarska

Izabela Roś

Natalia Król

 

SEKCJA PLASTYCZNA:

Karolina Wiśniowska

Patrycja Koś

Oliwia Godek

 

SEKCJA ROZRYWKOWA:

Zuzanna Bryczek

Szymon Czech

Aleksandra Stefanik

 

SEKCJA PORZĄDKOWA:

Wiktoria Muszyńska

Hanna Szczęch

Oliwia Wątor