Samorząd

28 września odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego. Kandydowało 22-u uczniów. Poniżej można przeczytać listę wybranych.

SKŁAD  NOWEGO  ZARZĄDU  SU

Przewodniczący: Monika Ziobrowska
Z-ca Przewodniczącego: Szymon Giera
Sekretarz: Julia Jamróg

Sekcje:
Artystyczna: Klementyna Wojciechowska,
Emilia Tuleja, Oliwia Sowa
Informatyczna: Sebastian Płonka, Szymon Giera
Konkursowa: Anna Sadowska, Daria Stępień,
Monika Ziobrowska
Porządkowa: Julia Jamróg, Izabela Łaba
Sportowa: Zuzanna Armata, Patrycja Bryda