„Mistrz zasad i wzorów fizycznych”

Zapraszam uczniów klas VIII i III gimnazjum

do udziału w konkursie.

Zadanie konkursowe polega na zapamiętaniu wzorów i zasad z fizyki, które pojawią się na gazetce SU na górnym korytarzu.

Konkurs będzie miał formę pisemną.

Planowany termin:

28 maja 2019, godz.10.45 (lekcja czwarta)

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

 uczniów 

Szkoły Podstawowej nr 1 im. Józefa Wybickiego

we Frysztaku

do wzięcia udziału

w

 VI GMINNYM KONKURSIE

PIOSENKI ANGLOJĘZYCZNEJ

‘WE ARE THE MUSIC’

 Konkurs odbędzie się 23 maja 2019 roku

 Zasady konkursu:

1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dokonanie zgłoszenia u nauczycieli języka angielskiego do 26 kwietnia 2019r.

 2. Uczniowie z klas IV – VI oraz z klas VII, VIII oraz klasy III  gimnazjum, biorący udział w konkursie będą zobowiązani przygotować jedną wybraną przez siebie piosenkę w języku angielskim.

 1. W konkursie biorą udział tylko soliści.

 4. Akompaniament do poszczególnych utworów mogą wykonać sami uczestnicy lub wykorzystać gotowy podkład.

5. Czas wykonania utworu nie może przekraczać 5 minut

 Na zwycięzców czekają nagrody!

Serdecznie zapraszamy!!!!!!!!!!!

 REGULAMIN KONKURSU

 

 

V Gminny Konkurs Piosenki Anglojęzycznej ‘We Are the Music’

                                                                                                  Frysztak, 16. 04. 2018

V Gminny Konkurs Piosenki Anglojęzycznej

‘We Are the Music’

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Józefa Wybickiego we Frysztaku

Frysztak, 29 maja 2018 r.

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

Nauczyciele języka angielskiego, muzyki

oraz uczniowie

Bardzo serdecznie zapraszamy Państwa uczniów do udziału w V Gminnym Konkursie Piosenki Anglojęzycznej dla uczniów gimnazjalnych i klas IV – VII szkół podstawowych, organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 1 im. Józefa Wybickiego we Frysztaku. Konkurs ten ma za zadanie propagować potrzebę nauki języka angielskiego w naszym regionie, szukać młodych talentów oraz pomóc nawiązać współpracę między placówkami szkolnymi z gminy Frysztak. Dzięki konkursowi młodzież będzie miała okazję zaprezentować swoje umiejętności wokalne i językowe a przez to również zrealizować swoje marzenia i ambicje.

Gorąco zachęcamy do uczestnictwa w naszym przedsięwzięciu uczniów

z klas II i III gimnazjum oraz uczniów z klasy czwartej, piątej, szóstej, siódmej  ze szkoły podstawowej.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo w załączonym regulaminie, dostępnym również na naszej stronie internetowej.

Z wyrazami szacunku,

Organizatorzy

REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU PIOSENKI ANGLOJĘZYCZNEJ

‘ WE ARE THE MUSIC’                

CELE KONKURSU:

 • motywowanie uczniów do doskonalenia umiejętności językowych;
 • prezentacja umiejętności wokalnych;
 • propagowanie nauki języka angielskiego poprzez piosenkę;
 • promowanie nowych talentów;
 • zachęcanie młodzieży do uczestnictwa w działaniach lokalnych w zakresie kultury;
 • promowanie sztuki wokalnej jako środka wyrazu artystycznego;
 • popularyzacja dorobku muzycznego krajów anglojęzycznych;
 • budowanie wiary we własne siły i talent;
 • zapoznanie się z rówieśnikami z innych szkół.

TERMIN I MIEJSCE KONKURSU:

             29 maja (wtorek) 2018 roku

             o godz. 9.00

             w Gminnym Ośrodku Kultury we Frysztaku

ORGANIZATORZY:

Organizatorem V Gminnego Konkursu Piosenki Anglojęzycznej – ‘We Are the Music’ jest Szkoła Podstawowa nr 1 im. Józefa Wybickiego we Frysztaku, a w szczególności nauczyciele języka angielskiego – Małgorzata Filar i Anna Arciszewska oraz Dyrekcja Szkoły Podstawowej we Frysztaku.

 

 

 

WARUNKI UCZESTNICTWA:

 • Adresatami konkursu są uczniowie klas gimnazjalnych i klas czwartych, piątych,         szóstych oraz siódmych szkół podstawowych z gminy Frysztak.
 • W konkursie biorą udział tylko soliści.
 • Zgłoszenia należy przesłać pisemnie do 9 maja 2017 roku na adres:

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Józefa Wybickiego we Frysztaku

Ul. Piętniewicza 7

38-130 Frysztak

lub drogą emailową na adres: sunny75@interia.pl

 • Uczestnicy mogą wykonać jedną piosenkę o dowolnej tematyce w języku angielskim.
 • Piosenka nie może trwać dłużej niż 4-5 minut.
 • Opiekunowie uczestników są zobowiązani do zapoznania się z treścią prezentowanych utworów.
 • Podkładem muzycznym może być akompaniament własny lub nagranie instrumentalne na płycie CD.
 • Po zgłoszeniu się do konkursu uczestnik nie ma możliwości zmiany repertuaru.
 • Zgłoszenie kandydata jest równoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu.
 • Organizatorzy decydują o kolejności występów.
 • Należy przybyć na miejsce przynajmniej pół godziny wcześniej, żeby sprawdzić czy nagranie może być bez przeszkód odtworzone.

KRYTERIA OCENY I NAGRODY:

 • Oceny wykonawców dokona Jury powołane przez organizatorów.
 • Jury bierze pod uwagę warunki głosowe i muzykalność, poprawność językową, interpretację prezentowanych utworów oraz ogólny wyraz artystyczny.
 • Wykonawcy otrzymają pamiątkowe dyplomy a zwycięzcy dyplomy i nagrody rzeczowe.
 • O podziale nagród decyduje Jury.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w naszym konkursie.

                                       Osoby odpowiedzialne: Małgorzata Filar

                                                                                 Anna Arciszewska

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu, o czym wcześniej poinformuje wszystkie szkoły

biorące udział w konkursie.

 

Karta zgłoszenia

do V Gminnego Konkursu Piosenki Anglojęzycznej

‘We Are the Music’

organizowanego przez Szkołę Podstawową nr 1 im. Józefa Wybickiego

we Frysztaku

Nazwa Szkoły: ………………………………………………………………………..

Adres: ……………………………………………………………………………………………………

Telefon: …………………………………………………………………………………………………

Email: ……………………………………………………………………………………………………….

Imię i nazwisko opiekuna/ opiekunów: ………………….…………………..……………………………………………………………………..

Tel.: …………………………………………………………………………………………………………

Email: ……………………………………………………………………………………………………..

Liczba zgłaszanych uczestników: ……………………………………………………………..

Imiona i nazwiska uczniów + tytuły wykonywanych utworów: ………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………                                                       ………………………………

                       Pieczęć szkoły                                                                                                                            Podpis opiekuna