Program „e-Twinning”

  Rok szkolny 2016/2017

  W programie eTwinning nasza szkoła, tzn. Gimnazjum Publiczne nr 1 we Frysztaku, brała udział już po raz ósmy.  Uczniowie nadal z ochotą pracują nad projektami.  Klasa, która uczestniczyła w projekcie była to klasa II a  – 25 uczniów.  Uczniowie współpracowali z rówieśnikami  ze szkoły partnerskiej FEDAC CASTELLAR, z Castellar del Vallès w Hiszpanii. -Informacje o projekcie Czas realizacji tego projektu: styczeń – wrzesień  2017 r. Wiek uczniów biorących udział w projekcie: 14 -15 lat.   Tytuł projektu: : ‚SPANISH AND POLISH CULTURE BRIDGE’ – MOST KULTUROWY MIĘDZY HISZPANIĄ A POLSKĄ. Język projektu: język angielski Nauczyciele odpowiedzialni za realizację projektu w naszej szkole: Małgorzata Filar  oraz  Anna Arciszewska Narzędzia, które były używane podczas pracy nad projektem to prezentacje w programie PowerPoint, prace w formacie PDF, filmy,  rysunki, platforma Twinspace – jako główne miejsce spotkań uczniów i nauczycieli zaangażowanych w projekt. Główne cele projektu: -  budowanie „mostów” kulturowych pomiędzy społecznościami wykazującymi różnice; zdobywanie wiedzy kulturowej umożliwiającej współpracę na płaszczyźnie zrozumienia i tolerancji; stworzenie zestawu wartości ważnych dla młodego Europejczyka; doskonalenie umiejętności wykorzystania nowoczesnych technologii;doskonalenie umiejętności językowych uczniów;doskonalenie umiejętności pracy grupowej i współpracy z innymi; Prace uczniów były umieszczane na platformie systematycznie. Zadania: 1. Ćwiczenie na rozgrzewkę – wymiana listów.  Uczniowie polscy i hiszpańscy piszą o sobie, swoich zainteresowaniach, itp. 2. Nakręcenie filmów, w których uczniowie się przedstawiają, zadają pytania do uczniów z partnerskiej szkoły. Komentarze. 3. Prezentacje w Power Point na temat kuchni polskiej i hiszpańskiej. 4. Prezentacje o swoich miejscowościach – historia, zabytki. Plakaty. 5. Sport w Polsce i Hiszpanii – prezentacje w Power Point. 6. Tradycje polskie i hiszpańskie – święta i zwyczaje. 7. Zakończenie projektu.


 

Program eTwinning

2015/2016

 

TYTUŁ: Global school – everyday life in Europe

JĘZYK: ANGIELSKI

PROJEKT EDUKACYJNY, KULTUROWY, MIĘDZYNARODOWY

 

SZKOŁY PARTNERSKIE :

Itäkeskuksen peruskoulu, Finlandia

Klasa II b z Gimnazjum Publicznego nr 1 we Frysztaku

Wiek uczniów: 13-14

Narzędzia: e-mail, Powerpoint, video, zdjęcia, rysunki, Twinspace Cele:   Projekt ma na celu poszerzenie wiedzy uczniów w zakresie języka angielskiego oraz umiejętności komunikowania się z uczniami z innego kraju. Dzięki temu projektowi uczniowie mają szansę nauczyć się czegoś całkiem nowego o innym państwie europejskim poprzez zadawanie pytań, przyglądają się swojemu życiu codziennemu i dokonują porównania ze stylem życia rówieśników z Finlandii. Oprócz tego nastolatkowie z naszej szkoły i szkoły partnerskiej mają za zadanie przeglądnąć prasę lokalną i krajową oraz streścić najważniejsze artykuły, a następnie sprawdzić czym różnią się wiadomości z krajów partnerskich. Prace mają być umieszczane na platformie Twinspace.   Kolejne etapy pracy: 1. Zapoznanie się uczniów z kolegami z kraju partnerskiego. 2. Ulubione miejsca. 3.Streszczenia artykułów i ich porównanie. -Wiadomości z Finlandii i Polski. -Wiadomości ze świata. -Business i sport. -Opinie i ludzie. -Kultura i miasta. Uczniowie pracują nad projektem przez około dwa miesiące październik-listopad, raz w tygodniu. Część pracy muszą wykonać jednak w domu. Za projekt otrzymaliśmy odznakę eTwinning. Nowyodz


Program eTwinning w Gimnazjum Publicznym we Frysztaku

Od początku…

W październiku 2006 roku Gimnazjum Publiczne Nr 1 we Frysztaku przystąpiło do programu eTwinning opartym na partnerstwie szkół europejskich. Program ten polega na realizowaniu różnorakich projektów wykorzystując technologie informatyczne (Internet, programy komputerowe). Naszym partnerem została szkoła Parkvejens Skole z miasteczka Odder w Danii. W programie uczestniczy 11 uczniów w wieku 15-16 lat ze strony duńskiej oraz 13 uczniów z naszego gimnazjum. Wspólnie z naszymi partnerami z Danii ustaliliśmy, że tematem naszej pracy będzie ‘Culture tour around Denmark and Poland’. Projekt ten składa się z kilku części. Najpierw uczniowie przedstawili się sobie za pomocą prezentacji w programie PowerPoint. Przez cały czas wymieniają się listami, w których piszą o swoich zainteresowaniach, rodzinach czy szkole. Następna część projektu to przygotowanie prezentacji swojej miejscowości w PowerPoincie z użyciem zdjęć, map i innych materiałów. Kolejnym punktem jest zorganizowanie wieczoru duńskiego w Polsce i wieczoru polskiego w Danii, podczas których uczniowie zaprezentują potrawy typowe dla kraju partnerskiego. Spotkaniu temu ma towarzyszyć degustacja dań, słuchanie duńskiej i polskiej muzyki, rozmowy o tym czego do tej pory uczniowie dowiedzieli się o kraju partnerskim oraz quizy i inne zabawy. Ostatnia część projektu to dyskusja na temat wartości, obyczajów i kultury naszych krajów. PowerPoint presentation about Frysztak – click to download! Prezentacja PowerPoint o Frysztaku – kliknij aby ściągnać! Europejska odznaka eTwinning dla naszego gimnazjum: etwinning_small

Projekt w programie eTwinning 

‘Let’s Learn Together’

Rok szkolny 2009/2010

W programie eTwinning Gimnazjum Publiczne nr 1 we Frysztaku brało udział już po raz drugi. Jak za pierwszym razem, tak i teraz uczestnictwo w tymże programie wzbudziło wśród uczniów zainteresowanie. Klasą, która zaangażowała się przy realizacji projektu była klasa II b. To uczniowie właśnie z tej klasy mieli szansę pracować ze swoimi rówieśnikami z dwóch innych krajów: z Portugalii i z Włoch. Informacje o projekcie Czas realizacji tego projektu: od października 2009 do czerwca 2010. Wiek uczniów biorących udział w projekcie: 13-15 lat. Nasze szkoły partnerskie pracujące nad projektem wspólnie z naszymi uczniami to: Escola Secundária c/ 3º CEB de Coruche, Coruche z Portugalii oraz ITCG „Enrico Fermi”, Pontedera (PI) z Włoch. Tytuł projektu: Let’s Learn Together –Uczmy się razem Język projektu: język angielski Uczniowie uczestniczący w projekcie mieli za zadanie wymieniać się informacjami dotyczącymi ich stylu życia, sposobów spędzania wolnego czasu, zainteresowań, ich miejscowości, szkoły oraz tradycji typowych dla danego kraju. Dzięki temu projektowi nasza młodzież miała okazję dowiedzieć się czegoś więcej o swoich rówieśnikach z innych krajów europejskich, znaleźć podobieństwa i różnice w sferze kultury. Co więcej, do prezentacji informacji na interesujące ich tematy, sięgali po różnorodne narzędzia ICT, jak Powerpoint, paint, Word, mp3, movie maker, itd. Raz w tygodniu spotykaliśmy się w sali informatycznej gdzie uczniowie pisali teksty a następnie umieszczali je w swoich prezentacjach. Prace, które wykonywali były prezentowane na platformie eTwinning, w tzw, twinspace gdzie mogli również komunikować się z kolegami i koleżankami z krajów partnerskich np. za pomocą forum czy e-maili. Efekty naszej pracy to: – prezentacja o uczniach, ich zainteresowaniach – na samym początku współpracy – plakaty reklamujące nasze miejscowości 98a623615aa3044fmed Następnie zorganizowaliśmy konkurs na najpiękniejszy plakat portugalski, włoski i polski. -obszerna prezentacja o szkole – kartki świąteczne z życzeniami – Bożonarodzeniowe i Wielkanocne7177de8373eb7050med – nagranie kolędy ‘Wśród Nocnej Ciszy’ w języku angielskim i polskim – prezentacje na temat świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy – film o Frysztaku – wymiana emaili z Włochami – przygotowanie logo naszego projektu: logo wykonane przez Ewę Pawlik zostało znakiem rozpoznawczym naszego wspólnego projektu 437b7070fc9358e9med – prezentacja pożegnalna – gazetka szkolna z informacjami na temat projektu – przyjęcie na zakończenie projektu: udekorowanie klasy, muzyka krajów partnerskich, film o Rzymie i poczęstunek Kiedy zaczynaliśmy pracę nad projektem, otrzymaliśmy od Biura Narodowego Akcji eTwinning nagrodę -eTwinning Label. A niedawno za nasz projekt otrzymaliśmy na początku września Quality Label, tzw krajową odznakę jakości. Jest ona dla nas dużym wyróżnieniem. Jest ona konkretnym wyrazem uznania dla uczniów biorących udział w projekcie oraz nauczyciela nadzorującego ich pracę. Nagrodę tę przyznaje Narodowe Biuro Akcji eTwinning.40095cb02e6b6891med Otrzymaliśmy również Europejską Odznakę Jakości co jest bardzo dużym osiągnięciem dla naszej szkoły. fbd87f25d9832852med Dzięki naszym uczniom, uczniowie innych krajów poznali Frysztak, kulturę polską i nasze tradycje świąteczne. Podczas pracy nad projektem młodzież doskonaliła język angielski, umiejętności posługiwania się różnymi narzędziami informatycznymi, uczyła się pracy w grupie oraz planowania i wykonywania projektów i tolerancji w stosunku do innych kultur i narodów. Nabyte umiejętności na pewno przydadzą się w dalszej nauce w gimnazjum czy też w szkole średniej. Poza tym nawiązały się liczne przyjaźnie polsko-włosko-portugalskie. Uczniowie mogli przekonać się, że Europa jest globalną wioską.2415qo8

‘SAVE CHRISTMAS TRADITIONS’ 

Projekt w ramach programu eTwinning. 2012/2013

 Co jakiś czas w naszej szkole, czyli w Gimnazjum Publicznym nr 1 we Frysztaku młodzież bierze udział w międzynarodowych projektach internetowych. Tym razem jest to trzymiesięczny projekt, dotyczący tradycji bożonarodzeniowych w krajach europejskich. Trwa od listopada 2012 do końca stycznia 2013 roku. Ma on na celu przypomnieć niektóre z bardziej istotnych tradycji i zwyczajów towarzyszących obchodom Świąt Bożego Narodzenia w Polsce, Czechach i Grecji. Ma też wskazać jakie są podobieństwa i różnice pomiędzy naszym podejściem do świąt i sposobem ich obchodzenia w krajach partnerskich. Językiem komunikacji pomiędzy uczestnikami projektu jest język angielski. Uczniowie są w wieku 12 – 15 lat. Koordynatorami projektu są nauczyciele języka angielskiego. W projekcie uczestniczą dwie szkoły z Polski: jedna to nasze gimnazjum, a przede wszystkim klasa II b i druga szkoła z Izbicka w województwie opolskim Gymnázium Olgy Havlové z Ostrawy w Czechach oraz 4th Gymnasium of Arta z Arty w regionie Epirus w Grecji. Narzędzia, które są używane podczas pracy nad projektem: chat, email, forum, prezentacje w programie PowerPoint, filmy, zdjęcia, rysunki, dziennik projektu, platforma Twinspace – jako główne miejsce spotkań uczniów i nauczycieli zaangażowanych w projekt. Uczniowie dzielą się informacjami na temat tradycji świątecznych za pomocą krótkich prezentacji – quizów. Szkoły partnerskie mają za zadanie umieścić na Twinspace swoje odpowiedzi, powiedzieć co oznacza dana tradycja i wyjaśnić cel tej tradycji, dlaczego jest tak ważna dla danego narodu. Dzięki takiej metodzie współpracy z rówieśnikami z innych krajów zachodzi stała interakcja między uczestnikami. Tempo pracy jest dość szybkie stąd też nie ma czasu na nudę. Zadania: 1. Getting to know each other – zapoznanie się ze szkołami partnerskimi.  Informacje wstępne o danej szkole, miejscowości, z której pochodzi dana młodzież i nauczyciele – koordynatorzy projektu, informacje umieszczone są na specjalnym blogu,  Podanie linków do stron internetowych gdzie można znaleźć zdjęcia, więcej informacji na temat regionu. 2. Descriptions – uczniowie opisują siebie.  Krótkie teksty opisujące wygląd zewnętrzny uczniów, ich zainteresowania i ubrania oraz kolory, które preferują. Dodatkowo jest też informacja o ich charakterze. Opisy muszą być bardzo dokładne, gdyż na ich podstawie będzie opierało się następne zadanie. 3. Pictures of us – rysunki przedstawiające uczniów.  Uczniowie losują nazwiska uczniów z danego kraju partnerskiego, nasi uczniowie mieli rysować uczniów greckich. Każdy uczeń lub para uczniów rysuje kolegę lub koleżankę, której opis otrzymali. Można się tylko opierać na opisie słownym nie mając żadnego zdjęcia. Zabawy było co nie miara.  Następnie szkoła partnerska zgaduje kto został przedstawiony na danym rysunku.  Osoba, której obrazek jest najbliższy prawdziwemu wizerunkowi danego ucznia – wygrywa. Otrzymuje nagrodę od szkoły partnerskiej. W naszym przypadku była to Paulina Kowalczyk, której rysunek prezentujący ucznia z Grecji był najbliższy prawdzie. 76272808d24e2771med02813ab4af530192med 4. Christmas wishes – życzenia świąteczne.  Uczniowie z klasy II b złożyli życzenia w czterech językach: polskim, angielskim, czeskim i greckim. Zostało to przekazane w formie filmu.  Oprócz tego wysyłaliśmy do naszych partnerów kartki z życzeniami. Kartki były wykonane przez grupę uczniów. My również otrzymaliśmy takie pozdrowienia od Greków, Czechów i z drugiej szkoły polskiej.a13e822b0419c9a2med 5. Guess what our Christmas traditions mean – zgadnijcie co oznaczają nasze tradycje.  Uczniowie przygotowują quizy w formie prezentacji w PowerPoint lub formie filmu, albo historyjki zdjęciowej. Ich rówieśnicy mają zgadnąć co to za tradycja i jakie jest jej znaczenie. 6. Our guesses- nasze odpowiedzi.  W tej części projektu uczestnicy mają za zadanie podać odpowiedzi do quizu o świętach, tradycjach bożonarodzeniowych. 7. eTwinning at our school – program eTwinning w naszej szkole.  Jest to specjalna część projektu poświęcona dokumentowaniu pracy przy projekcie. Są to zdjęcia uczniów podczas wykonywania poszczególnych zadań, czy zdjęcia pokazujące jak informujemy innych o tym co się dzieje u nas w szkole w ramach programu eTwinning. fe03ae3a62dd4864med fc63c8d9d9b2ea2fmed  Na zakończenie projektu – videokonferencja + wystawa tego co udało się wypracować podczas projektu. Nasz projekt otrzymał już tzw. Odznakę programu eTwinning przyznawaną projektom, które zostały zaakceptowane przez Agencję Narodową tego programu.9b05384b2b7b1163med Pod koniec stycznia nastąpi oficjalne podsumowanie pracy przy projekcie. Na pewno praca nad takim projektem jest chwilową odskocznią od regularnych zajęć, jest czymś całkiem nowym dla większości uczniów. Jesteśmy pewni, że jeszcze wiele razy będziemy w takich działaniach uczestniczyć.

 Wideokonferencja ze szkołą grecką, z regionu Arty

008230a25f19fe9fmedTuż przed feriami, a mianowicie 6 lutego 2013 r. klasa IIb miała zaszczyt uczestniczyć w wideokonferencji z kolegami i koleżankami z Grecji, ze szkoły, z którą współpracujemy w programie eTwinning. Spotkanie miało miejsce w środę, na czwartej godzinie lekcyjnej w sali komputerowej i trwało ok. 40 minut. Językiem komunikacji był język angielski. Mimo pewnych problemów technicznych, rozmowa odbywała się dość sprawnie. Spotkanie to dotyczyło informacji o zainteresowaniach uczniów, szkole, zbliżających się wtedy feriach i świętach jakie obchodzimy w naszych krajach i kiedy. W historii naszego gimnazjum młodzież uczestniczyła już w dwóch podobnych konferencjach, tzn. z Portugalią i Włochami. Jest to naprawdę doskonała metoda na przezwyciężenie lęku przed mówieniem w języku obcym. Okazuje się, że jest to wspaniała szansa do wypowiedzenia się na różne tematy, zadawanie pytań i nauczenie się czegoś nowego o kulturze innego narodu. Nasi greccy partnerzy zapowiedzieli powtórkę wideokonferencji już w najbliższym czasie. Chcieliby się spotkać z uczniami z klasy II b ponownie. Mamy nadzieję, że to spotkanie odbędzie się już wkrótce. Dostaliśmy także zaproszenie do odwiedzenia ich kraju i szkoły w najbliższej przyszłości. Wideokonferencja była pewnego rodzaju podsumowaniem pracy nad projektem pt. ‘ Save Christmas Traditions’. a8aeee2e4956821dmed

Odznaka Jakości dla naszych uczniów

Ponad dwa miesiące temu klasa II b z naszego gimnazjum zakończyła pracę nad międzynarodowym projektem w języku angielskim pt. ’Save Christmas Traditions’ w ramach programu eTwinning. 3 kwietnia 2013 roku projekt nasz otrzymał Krajową Odznakę Jakości. Komisja, która oceniała pracę uczniów uzasadniła swoją decyzję pisząc, że jest to typowy świąteczny temat, ale z nietypowym podejściem. W czasie pracy nad projektem widoczna była integracja między uczniami oraz w ciekawy sposób został podsumowany cały projekt. Teraz natomiast czekamy na Europejską Odznakę Jakości.2a6439cbf8eafecdmed40095cb02e6b6891med

Program eTwinning W GIMNAZJUM PUBLICZNYM NR 1 WE FRYSZTAKU 2013/2014

TYTUŁ: CELEBRATION TIME JĘZYK: ANGIELSKI PROJEKT KUKLTUROWY, MIĘDZYNARODOWY SZKOŁY PARTNERSKIE: Slated Row School, Milton Keynes, Wielka Brytania 1o Λάππειο Γυμνάσιο Νάουσας, Νάουσα, Grecja Woodfield school, Hemel Hempstead, Wielka Brytania Institut professionnel privé de Genech, GENECH, Francja XV Istituto Comprensivo Statale „P. Orsi” di Siracusa – Scuola Secondaria di I Grado , Siracusa (SR), Włochy SCOALA GIMNAZIALĂ NR. 7 RESITA, Resita, Rumunia Mehmet Emin Zekiye Üstünel Ortaokulu, Gaziantep, Turcja Konradin-Realschule, Friedberg, Niemcy Scuola Secondaria Statale di I Grado „G. Mazzini” , Livorno (LI), Włochy Kohtla-Nõmme Kool, Kohtla-Nõmme , Estonia ZAFER ORTAOKULU, SANDIKLI, Turcja St Luke’s School, Redbourn, Wielka Brytania Zemītes pamatskola, Kandavas novads, Łotwa IES Playa de Arinaga, Gran Canaria, Hiszpania Saint Cyril and Saint Methodius Secondary School, Asenovgrad, Bułgaria BAŞLAMIŞ ORTAOKULU, Erzin, Turcja Publiczna Szkoła Podstawowa Fundacji „Elementarz” im. Jana Kochanowskiego w Wójcicach, Wójcice, Polska Wiek uczniów: 11 – 16 Cele: uczniowie dzielą się ze swoimi rówieśnikami z innych krajów, wiedzą na temat świąt obchodzonych w danym państwie. Mają to być zarówno święta kościelne jak i państwowe oraz inne uroczystości, które są bardzo ważne w naszym życiu, jak np. urodziny czy imieniny. Młodzi ludzie mają również za zadanie sprawdzić, które święta mają charakter komercyjny. Postęp działań: projekt ma trwać od września 2013 do końca czerwca 2014. Prace uczniów mają zawierać zdjęcia, (najlepiej aby były zrobione właśnie przez uczestników projektu), nagrania, rysunki oraz filmy. Projekt opiera się przede wszystkim na prezentacjach w programie PowerPoint, ale inne formy prezentacji są także mile widziane. W czerwcu każda szkoła będzie musiała nagrać film charakteryzujący wszystkie święta, które zostały opisane przez uczniów.

Logo projektue6751019c1d5ae12med 5d687905539f0babmed

Program eTwinning W GIMNAZJUM PUBLICZNYM NR 1 WE FRYSZTAKU 2014/2015

Klasy: IIa i IIc TYTUŁ: MY WORLD JĘZYK: ANGIELSKI PROJEKT KULTUROWY, MIĘDZYNARODOWY SZKOŁY PARTNERSKIE: Gymnasio Koutseliou, Ioannina, Grecja Colegio Bienaventurada Virgen María, Castilleja de la Cuesta, Hiszpania Zespół Szkół nr 3 im. Księdza Jana Twardowskiego, Konstancin-Jeziorna, Polska ZŠ Chrast, Chrast, Czech Republic Wiek uczniów: 13 – 17 Cele edukacyjne i wychowawcze projektu: Bliższe poznanie się partnerów, klas -wymiana myśli, poglądów. Przybliżenie partnerom swoich szkół, miejscowości i krajów. Zrozumienie różnic w systemie szkolnictwa i w organizacji życia szkoły Zrozumienie uwarunkowań historycznych i geograficznych, stanowiącymi bazę naszych przyzwyczajeń żywieniowych. Rozwijanie umiejętności pracy w zespole oraz współpracy z innym zespołem Doskonalenie umiejętności wypowiadania się oraz prezentowania zebranych informacji w języku angielskim Analiza zwyczajów żywieniowych. Przybliżenie partnerom naszej kuchni. Postęp działań: projekt ma trwać od października 2014 do końca kwietnia 2015. Prace uczniów mają zawierać zdjęcia, nagrania, rysunki oraz filmy. Projekt opiera się przede wszystkim na prezentacjach w programie PowerPoint, ale inne formy prezentacji są także mile widziane. W czerwcu każda szkoła będzie musiała nagrać film charakteryzujący wszystkie święta, które zostały opisane przez uczniów. Narzędzia: Narzędzia, które są używane podczas pracy nad projektem: chat, email, forum, prezentacje w programie PowerPoint, filmy, zdjęcia, rysunki, dziennik projektu, platforma Twinspace – jako główne miejsce spotkań uczniów i nauczycieli zaangażowanych w projekt. etw_certificate_107777_en