PROJEKT „SZKOŁA PRZYJAZNA WODZIE – AKTYWNI BŁĘKITNI”

ifxf76ca10ef21fafaf_Screenshot_1Nasza szkoła stara się o uzyskanie certyfikatu  „Szkoła Przyjazna Wodzie – Aktywni Błękitni” w ramach projektu edukacyjnego zorganizowanego przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polski.

Patronaty:

  • Ministerstwo Infrastruktury
  • Ministerstwo Edukacji i Nauki
  • Ministerstwo Klimatu i Środowiska
  • Ministerstwo Zdrowia
  • Ministerstwo Sportu i Turystyki

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie edukują o zrównoważonej gospodarce wodnej, ochronie przeciwpowodziowej, zapobieganiu skutkom suszy i bezpieczeństwie nad wodą, dlatego też celem programu Aktywni Błękitni jest rozwijanie w społeczeństwie umiejętności racjonalnego  korzystania z zasobów wodnych oraz kształtowanie poprawnych nawyków wykorzystywania wody. Efektem naszych działań będzie  wyposażenie uczniów w  podstawową  wiedzę  z  zakresu  edukacji ekologicznej oraz wyrobienie w nich potrzeby dbania o stan  środowiska i ochrony wody jako wspólnego dobra.

W ramach projektu w naszej szkole zaplanowaliśmy następujące działania:

1) 22 marca obchodzimy światowy Dzień Wody;

2) weźmiemy udział w pokazach ratownictwa wodnego;

3) weźmiemy udział w zajęciach zorganizowanych przez Policję dotyczących bezpiecznego zachowania nad wodą;

4) zorganizujemy spotkanie z Ochotniczą Strażą Pożarną;

5) w klasach V i VI zostaną przeprowadzone 2 lekcje ekologiczne na temat ochrony środowiska, ochrony przeciwpowodziowej i zapobieganiu skutkom suszy, a także dbałości o wodę;

6) weźmiemy udział w akcji „Sprzątanie świata”;

7) chętni  uczniowie wezmą udział w konkursie plastycznym na temat korzystania z zasobów wodnych. Przewidziane ciekawe nagrody.


Zachęcamy wszystkich uczniów, a także rodziców z młodszymi dziećmi do wchodzenia na profil Wód Polskich, gdzie można znaleźć ciekawe rebusy, quizy i inne wodne zabawy!

https://www.facebook.com/PGWWodyPolskie/photos/a.1522580467837421/2662605620501561/?type=3&theater

dzien-wody