Konsultacje dla uczniów i ich rodziców

1. Arciszewska Anna: środa 10.35 – 11.35, sala nr 209

2. Biedroń Marzena: poniedziałek 11.30 – 12.30, sala nr 125
3. Bubniak Anna: wtorek 7.45 – 8.45, sala nr 109
4. Cierpiał Roman: poniedziałek 11.30 – 12.30, pokój nauczycielski WF
5. Czekajowski Janusz: poniedziałek 13.30 – 14.30, sala nr 126
6. Dętkoś Monika: środa 7.45 – 8.45, pokój nauczycielski
7. Dziok Agnieszka: poniedziałek 14.00 – 15.00, sala nr 10
8. Filar Małgorzata: wtorek 8.45 – 9.45, sala nr 209
9. Filip Elżbieta: środa 9.40 – 10.40, pokój nauczycielski
10. Filip Marta: poniedziałek 11.30 – 12.30, sala nr 13
11. Frątczak Marek: czwartek 8.55 – 9.55, pokój nauczycielski
12. Gliwska-Jędrysik Małgorzata: wtorek 13.30 – 14.30, gabinet pedagoga
13. Godek Beata: piątek 11.40 – 12.40, biblioteka
14. Górka Jerzy; wtorek 11.40 – 12.40, pokój nauczycielski WF
15. Górka Piotr: czwartek 9.40 – 10.40, pokój nauczycielski WF
16. Gruszecka Wiesława: poniedziałek 11.30 – 12.30, sala nr 11
17. Jedziniak Irena: wtorek 7.00 – 8.00, sala nr 105
18. Jedziniak Marek: wtorek 7.00 – 8.00, sala nr 102
19. Kołodziej Ryszard: wtorek 9.45 – 10.45, pokój nauczycielski
20. Konopacka Renata: czwartek 11.30 – 12.30, sala nr 108
21. Kruczek Mariola: czwartek 11.30 – 12.30, pokój nauczycielski WF
22. Kubik Barbara: środa 7.45 – 8.45, sala nr 107
23. Kwiatkowska Beata: wtorek 10.45 – 11.45, sala nr 210
24. Kwiatkowska Małgorzata: czwartek 8.50 – 9.50, sala nr 9
25. Madej Beata: poniedziałek 14.00 – 15.00, gabinet dyrektora szkoły
26. Menduś Joanna: środa 13.30 – 14.30, sala nr 125
27. Michalczyk Magdalena: czwartek 11.30 – 12.30, sala nr 205
28. Musiał Justyna: piątek 8.00 – 9.00, sala nr 208
29. Myćka Lidia: czwartek
(co dwa tygodnie) 8.40 – 9.40, gabinet psychologa
30. Niemiec Krzysztof: wtorek 10.45 – 11.45, pokój nauczycielski WF
31. Okoniewski Tomasz: czwartek (co dwa tygodnie) 7.30 – 8.00
i 9.40 – 10.10, pokój nauczycielski
32. Olechowska Ewelina: piątek 7.55 – 8.55, pokój nauczycielski
33. Prokopowicz Jolanta: piątek 7.45 – 8.45, sala nr 111
34. Srebrny Joanna: wtorek (co dwa tygodnie) 11.45 – 12.45, pokój nauczycielski
35. Stachnik Joanna: czwartek (co dwa tygodnie) 7.00 – 8.00, gabinet psychologa
36. Staryszak Małgorzata: piątek 9.35 – 10.35, sala nr 12
37. Stępień Jolanta: piątek 11.30 – 12.30, pokój nauczycielski
38. Twardowska Elżbieta: piątek 11.30 – 12.30, sala nr 203
39. Wałach Anna: wtorek (co dwa tygodnie) 15.15 – 16.15, gabinet pedagoga
40. Winiarski Krzysztof: czwartek (co dwa tygodnie) 12.30 – 13.30, pokój nauczycielski
41. Wojtanowska Dorota: poniedziałek (co dwa tygodnie) 13.30 – 14.30, pokój nauczycielski
42. Woźniak Beata: wtorek 7.45 – 8.45, sala nr 113
43. Zych Paweł: czwartek 10.00 – 11.00, sala nr 202
44. Żurowska-Błoniarz Paulina: piątek 11.40 – 12.40, sala nr 207

Lekcje programowania Python

Program 1. 

Funkcja input()  - służy do wprowadzania zmiennych przez użytkownika programu.

n = input("Proszę podać swoje imie: ")

Po wywołaniu funkcji input na ekranie ukazuje się kursor oczekiwania na wprowadzenie ciągu znaków. Użytkownik programu ma możliwość wprowadzenia imienia. Wpisane imie następnie jest zwracane poprzez funkcję input i przypisane do zmiennej n.

Program 1 (zwróć uwagę na cudzysłów – zmień na cudzysłów górny):

#Teraz pobiorę od użytkownika kilka danych

tekst = input(„Proszę podać swoje imię: „)

print(tekst)

tekst2 = input(„Proszę podać swoje nazwisko: „)

print(tekst2)

tekst3 = input(„Proszę podać miejscowość: „)

print(tekst3)

liczba = int(input(„Ile masz lat: „))

print(liczba)

 

2. Operacje na zmiennych (zwróć uwagę na symbole działań, zwłaszcza minus):

liczbaA=10

liczbaB=4

print(liczbaA + liczbaB)

print(liczbaA * liczbaB)

print(liczbaA / liczbaB)

print(liczbaA – liczbaB)

3.

liczba1=8

liczba2=5

print(2**10)

print(liczba1 // liczba2)

print(liczba1 % liczba2)

 

4. Zadanie: Dodawanie nowego pliku Python

Wejdź na stronę replit.com/languages/python3 i zaloguj się do Pythona przez Gmail.

  1. Dodawanie nowego pliku w programie Python.

Wciśnij Plik- Nowy plik

Nazwa musi mieć rozszerzenie:     *.py

Utwórz nowy plik – wpisz nazwę i rozszerzenie:  stale.py (potwierdź enterem).

 

  1. Tworzenie stałych.

Zapis stałych różni się – zapisujemy ich nazwę używając dużych liter.

W pliku stale.py  wpisz dwie stałe:

LICZBA_PI = 3.14

STALA_GRAWITACJI = 10

 

  1. Import pliku.

A teraz wyczyść zawartość pliku main.py.

Chcemy się w tym pliku main.py odnieść do stałych, więc musimy je zaimportować.

W tym celu piszemy w pierwszej linii pliku main.py program:

import stale

 

Gotowe! – teraz te stałe są zaimportowane, a więc mam do nich dostęp.

Wykonaj program: Oblicz obwód koła.

W tym celu w programie we wzorze na obwód koła, w miejscu gdzie mamy użyć  Pi muszę najpierw napisać skąd ma pobrać (nazwa pliku+kropka), czyli: stale.(kropka)

Wtedy pokażą się moje stałe i należy wybrać LICZBA_PI.

import stale

 

promien = 5

 

obwod = 2*stale.LICZBA_PI * promien

 

print(obwod)

Run! – program policzył i wyświetlił wynik.

Zmień promień na inną wartość – uruchom ponownie program.

Wykonaj program: Oblicz siłę wyporu działającą ca ciało zanurzone w wodzie.

 

import stale

gestosc = 1000

objetosc = 2

sila_wyporu = gestosc * stale.STALA_GRAWITACJI * objetosc

print(sila_wyporu)