ZAPISY DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 WE FRYSZTAKU ROK SZKOLNY 2019/2020

Nabór do klasy pierwszej na rok szkolny 2019/2020 prowadzony jest w terminach od 1 marca 2019 r. do 12 kwietnia 2019 r.

Informacje o zasadach naboru można również uzyskać pod nr telefonu:   17/ 27 600 72.

Do dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły zobowiązani są jego rodzice lub prawni opiekunowie. Zgłoszenie dziecka do pierwszej klasy szkoły podstawowej polega na:

a) pobraniu druku zgłoszenia dziecka do szkoły, klauzuli informacyjnej, zgody na wizerunek oraz oświadczenia rodziców w sprawie nauki religii (Druki zgłoszeń są dostępne w szkole oraz poniżej do pobrania), dla zainteresowanych także wniosek o dowóz oraz zgłoszenie do świetlicy dla dzieci rodziców pracujących (dot. uczniów, którzy są obierani ze świetlicy przez rodziców lub osoby upoważnione)

b) wypełnieniu, podpisaniu i złożeniu dokumentów wraz ze zdjęciem dziecka (potrzebne do legitymacji szkolnej) w sekretariacie szkoły.

Przyjmowanie zgłoszeń w dni robocze od 1 marca 2019 r. do 12 kwietnia 2019 r. w godzinach od 8:00 do 15:00 w sekretariacie szkoły.

Załączniki:

Zał.1-Zasady rekrutacji do kl. I SP Frysztak

Zał.2-Uchwała-rekrutacja-szkoły-podstawowe

Zał.3-Rekrutacja 2019-2020 informacja

Zał.4-Zarządzenie Wójta Gminy

Zał.5-Zgłoszenie dziecka do szkoły

Zał.6-Klauzula informacyjna

Zał.7-Zgoda na wizerunek

Zał.8-Oświadczenie rodziców dot.nauki religii

Zał.9-Wniosek o dowóz

Zał.10-Karta zgłoszenia do świetlicy

 

Podręczniki i materiały dodatkowe na rok szkolny 2018/2019

Podręczniki i materiały dodatkowe na rok szkolny 2018/2019 dla wszystkich uczniów szkoły są bezpłatne – dotowane z budżetu państwa. Dystrybucja podręczników oraz ćwiczeń od 4 września.

Rodzice zakupują jedynie podręcznik do religii (informacja o wyborze podręczników ukaże się na stronie internetowej szkoły po 15 sierpnia br.)

Informacja dla uczniów kl. III o rekrutacji do klasy sportowej

W roku szkolnym 2018/2019 w Szkole Podstawowej nr 1 we Frysztaku będzie organizowana klasa sportowa o profilu piłka nożna.

Kryteria rekrutacji w załączniku.

Termin prób sprawności fizycznej od 1 kwietnia do 12 kwietnia 2018 podane w Zarządzeniu Wójta Gminy Frysztak z dnia 30.01.2018 r. (w załączniku).

Szczegółowe informacje na spotkaniu z rodzicami, o terminie którego uczniowie zostaną poinformowani.

PROGRAM SZKOLENIA SPORTOWEGO DLA KLAS IV – VIII

Tabela

piłka nożna_program zatwierdzony