Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020

DOWOZY W DNIU 2 WRZEŚNIA
ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO
Glinik Średni Kamieniec (8:00)—> Potok (8:05) —> Kapliczka (8:07) — Glinik Górny (8:10)—> szkoła Frysztak (8:20)
Sztukówka (8:30)— szkoła Frysztak (8:40)
Granice (8:50)-> Kościół (8:58)
Pułanki Stadnicki (8:05) szkoła Frysztak (8:10)
Glinik Średni Stankiewicz sklep (8:15)—> Glinik Średni Stara Szkoła (8:20)—> szkoła Frysztak (8:30)
Pułanki Góra (8:35)-> szkoła Frysztak (8:45)
Widacz (8:05)—> szkoła Frysztak (8:20)
Twierdza (8:25)—> Kościół (8:30)
Kobyle Kamieniołom (8:40) Zadworze (8:50)— Kościół

Wykaz podręczników do religii na rok szkolny 2019/2020

Klasa I
Tytuł: „Żyjemy w Bożym świecie” Autor: Elżbieta Kondrak, Dariusz Kurpiński, Jerzy Snopek
Wydawnictwo: Jedność
Klasa II
Tytuł: „Idziemy do Jezusa” Autor: Dariusz Kurpiński, Jerzy Snopek Wydawnictwo: Jedność
Klasa III – podręcznik + ćwiczenia
Tytut: „Jezus z nami”
Wydawnictwo: Jedność
Klasa lV podręcznik + ćwiczenia
Tytuł: „Miejsce pełne BOGActw” Autor: Redakcja: ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak, B. Nosek Wydawnictwo: Jedność
Klasa V podręcznik + ćwiczenia
Tytuł: „Spotkania uBOGAcające ” Autor: Redakcja: ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak, E. Parszewska Wydawnictwo: Jedność
Klasa VI podręcznik + ćwiczenia
Tytuł: „Tajemnice BOGAtego życia”
Wydawnictwo: Jedność
Klasa VII podręcznik
Tytuł: „Błogosławieni, którzy szukają Jezusa ” Autor: Redakcja: ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak, E. Parszewska Wydawnictwo: Jedność
Klasa VIII podręcznik
Tytuł: „Błogosławieni, którzy ufają Jezusowi”
Wydawnictwo: Jedność

 

ZAPISY DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 WE FRYSZTAKU ROK SZKOLNY 2019/2020

Nabór do klasy pierwszej na rok szkolny 2019/2020 prowadzony jest w terminach od 1 marca 2019 r. do 12 kwietnia 2019 r.

Informacje o zasadach naboru można również uzyskać pod nr telefonu:   17/ 27 600 72.

Do dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły zobowiązani są jego rodzice lub prawni opiekunowie. Zgłoszenie dziecka do pierwszej klasy szkoły podstawowej polega na:

a) pobraniu druku zgłoszenia dziecka do szkoły, klauzuli informacyjnej, zgody na wizerunek oraz oświadczenia rodziców w sprawie nauki religii (Druki zgłoszeń są dostępne w szkole oraz poniżej do pobrania), dla zainteresowanych także wniosek o dowóz oraz zgłoszenie do świetlicy dla dzieci rodziców pracujących (dot. uczniów, którzy są obierani ze świetlicy przez rodziców lub osoby upoważnione)

b) wypełnieniu, podpisaniu i złożeniu dokumentów wraz ze zdjęciem dziecka (potrzebne do legitymacji szkolnej) w sekretariacie szkoły.

Przyjmowanie zgłoszeń w dni robocze od 1 marca 2019 r. do 12 kwietnia 2019 r. w godzinach od 8:00 do 15:00 w sekretariacie szkoły.

Załączniki:

Zał.1-Zasady rekrutacji do kl. I SP Frysztak

Zał.2-Uchwała-rekrutacja-szkoły-podstawowe

Zał.3-Rekrutacja 2019-2020 informacja

Zał.4-Zarządzenie Wójta Gminy

Zał.5-Zgłoszenie dziecka do szkoły

Zał.6-Klauzula informacyjna

Zał.7-Zgoda na wizerunek

Zał.8-Oświadczenie rodziców dot.nauki religii

Zał.9-Wniosek o dowóz

Zał.10-Karta zgłoszenia do świetlicy