Egzamin- karta rowerowa

https://www.testportal.pl/test.html?t=DBpTLbXiTAM7

Klasa 4a – 3 czerwca

Klasa 4b – 8 czerwca

Egzamin poprawkowy dla wszystkich – 10 czerwca.

Egzamin praktyczny 13 czerwca.

Lekcje programowania Python

Program 1. 

Funkcja input()  - służy do wprowadzania zmiennych przez użytkownika programu.

n = input("Proszę podać swoje imie: ")

Po wywołaniu funkcji input na ekranie ukazuje się kursor oczekiwania na wprowadzenie ciągu znaków. Użytkownik programu ma możliwość wprowadzenia imienia. Wpisane imie następnie jest zwracane poprzez funkcję input i przypisane do zmiennej n.

Program 1 (zwróć uwagę na cudzysłów – zmień na cudzysłów górny):

#Teraz pobiorę od użytkownika kilka danych

tekst = input(„Proszę podać swoje imię: „)

print(tekst)

tekst2 = input(„Proszę podać swoje nazwisko: „)

print(tekst2)

tekst3 = input(„Proszę podać miejscowość: „)

print(tekst3)

liczba = int(input(„Ile masz lat: „))

print(liczba)

 

2. Operacje na zmiennych (zwróć uwagę na symbole działań, zwłaszcza minus):

liczbaA=10

liczbaB=4

print(liczbaA + liczbaB)

print(liczbaA * liczbaB)

print(liczbaA / liczbaB)

print(liczbaA – liczbaB)

3.

liczba1=8

liczba2=5

print(2**10)

print(liczba1 // liczba2)

print(liczba1 % liczba2)

 

4. Zadanie: Dodawanie nowego pliku Python

Wejdź na stronę replit.com/languages/python3 i zaloguj się do Pythona przez Gmail.

  1. Dodawanie nowego pliku w programie Python.

Wciśnij Plik- Nowy plik

Nazwa musi mieć rozszerzenie:     *.py

Utwórz nowy plik – wpisz nazwę i rozszerzenie:  stale.py (potwierdź enterem).

 

  1. Tworzenie stałych.

Zapis stałych różni się – zapisujemy ich nazwę używając dużych liter.

W pliku stale.py  wpisz dwie stałe:

LICZBA_PI = 3.14

STALA_GRAWITACJI = 10

 

  1. Import pliku.

A teraz wyczyść zawartość pliku main.py.

Chcemy się w tym pliku main.py odnieść do stałych, więc musimy je zaimportować.

W tym celu piszemy w pierwszej linii pliku main.py program:

import stale

 

Gotowe! – teraz te stałe są zaimportowane, a więc mam do nich dostęp.

Wykonaj program: Oblicz obwód koła.

W tym celu w programie we wzorze na obwód koła, w miejscu gdzie mamy użyć  Pi muszę najpierw napisać skąd ma pobrać (nazwa pliku+kropka), czyli: stale.(kropka)

Wtedy pokażą się moje stałe i należy wybrać LICZBA_PI.

import stale

 

promien = 5

 

obwod = 2*stale.LICZBA_PI * promien

 

print(obwod)

Run! – program policzył i wyświetlił wynik.

Zmień promień na inną wartość – uruchom ponownie program.

Wykonaj program: Oblicz siłę wyporu działającą ca ciało zanurzone w wodzie.

 

import stale

gestosc = 1000

objetosc = 2

sila_wyporu = gestosc * stale.STALA_GRAWITACJI * objetosc

print(sila_wyporu)