Sukcesy Adriana Czarnika i Darii Stępień!

Miło nam niezmiernie poinformować o sukcesach naszych uczniów, którzy nawet w dobie obecnych ograniczeń i utrudnionych form nauczania odnoszą sukcesy i przynoszą chlubę naszej szkole.

Adrian Czarnik – uczeń klasy 8b – wyśmienicie poradził sobie na etapie szkolnym, następnie doskonale wypadł na etapie rejonowym i został zakwalifikowany do III etapu, wojewódzkiego, Konkursu z Języka Polskiego. Zmagania tej części kuratoryjnego konkursu odbędą się 29 marca, a jest o co walczyć, bo tytuł laureata tego konkursu zwalania ucznia z Egzaminu Ósmoklasisty z języka polskiego, a tytuł finalisty procentuje dodatkowymi punktami podczas rekrutacji do szkoły średniej.

Życzymy więc Adrianowi oczekiwanych pytań i jeszcze lepszych Jego odpowiedzi, natchnienia literackiego oraz zdobycia, zasłużonego dla tego bardzo zdolnego, pracowitego, skromnego i pozytywnego w swym charakterze chłopca, tytułu laureata.

 Daria Stępień – uczennica klasy 7c – zakwalifikowała się do III etapu (ogólnopolskiego)  II Olimpiady i Literatury Języka Polskiego dla Szkół Podstawowych, który odbędzie się   w dniach 25-27 marca. Czytaj dalej

Ogólnopolski Konkurs dla Dzieci na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym

Plakat II konkurs rymowanki

Placówka Terenowa KRUS w Strzyżowie zaprasza uczniów szkoły do udziału w konkursie na rymowankę:

„Bezpiecznie na wsi mamy – od 30 lat z KRUS wypadkom zapobiegamy”.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ogłasza II edycję Ogólnopolskiego Konkursu dla Dzieci na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym i zaprasza dzieci w wieku od 11 do 14 lat, których przynajmniej jeden z rodziców lub opiekun prawny podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w okresie przyjmowania zgłoszeń do Konkursu.

Zadanie konkursowe polega na ułożeniu rymowanki promującej prawidłowe nawyki i zachowania dzieci odnoszące się do pracy i zabawy na terenie gospodarstwa rolnego, a także popularyzującej Wykaz czynności szczególnie niebezpiecznych, związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie należy powierzać dzieciom poniżej 16 lat. Tegoroczna edycja odbywa się w roku jubileuszowym KRUS i przebiega pod hasłem: „Bezpiecznie na wsi mamy – od 30 lat z KRUS wypadkom zapobiegamy”.

Zapraszamy uczestników do zapoznania się z materiałami prewencyjnymi opracowanymi dla dzieci i związanymi z tematyką rymowanki, które znajdują się na stronie Kasy pod linkiem:

https://www.krus.gov.pl/aktualnosci/dokument/artykul/zaproszenie-dla-dzieci-i-mlodziezy-z-terenow-wiejskich-do-zapoznania-sie-z-materialami-edukacyj/

Rymowankę do udziału w Konkursie zgłasza rodzic/opiekun prawny dziecka, ubezpieczony w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Pracę Konkursowe wraz z niezbędnymi dokumentami stanowiącymi załączniki do Regulaminu Konkursu, m.in. wypełniony formularz zgłoszeniowy, należy przesłać do 09.04.2021 r. na e-mail: rymowanka(at)krus.gov.pl (w temacie należy wpisać: Konkurs na rymowankę – Imię i nazwisko dziecka) lub pocztą tradycyjną na adres: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Biuro Prewencji, al. Niepodległości 190, 00-608 Warszawa (z dopiskiem Konkurs na rymowankę).

Szczegółowe informacje zawiera Regulamin Konkursu 

Na 20 laureatów z największą liczb± punktów czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe o wartości ok. 600 zł każda.

Regulamin konkursu

Formularz zgłoszenia

Informacje

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Z poważaniem

Agnieszka Żurawska

Kierownik PT KRUS w Strzyżowie

 

KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

ODDZIAŁ REGIONALNY W RZESZOWIE/ PLACÓWKA TERENOWA W STRZYŻOWIE

Ul. Przecławczyka 15, 38-100 Strzyżów, Polska

T: +48 17 276 84 10

agnieszka.zurawska@krus.gov.pl