Konkursy

Zad.4

W związku z tym, że tylko 1 osoba udzieliła w 100% poprawnej odpowiedzi na zadanie 4, powtarzam polecenie zmieniając jedynie cytaty.

Odszukaj fragmenty przytoczonych poniżej książek i sporządź ich szczegółowe opisy bibliograficzne, wg następujących zasad:

Nazwisko i imię autora.: Tytuł. Miejsce i rok wydania. Strona.

Przykład: Kapuściński R.: Heban. Warszawa 2003. s.7.

Oto cytaty:

1. „Jeśli nie chcesz mojej zguby,
Krrrokodyla daj mi, luby”

2. „Quo vadis, Domine?”

3. „Litwo! Ojczyzno moja! Ty jesteś jak zdrowie.
Ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie,
Kto cię stracił.”