Lista podręczników

PODRĘCZNIKI

Podręczniki i materiały dodatkowe na rok szkolny 2022/2023 dla wszystkich uczniów szkoły są bezpłatne – dotowane z budżetu państwa. Dystrybucja podręczników oraz ćwiczeń od 2 września.