Pedagog i psycholog szkolny

Do zadań pedagoga szkolnego należy:

Prowadzenie badań i działań diagnostycznych, określanie form, sposobów zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, podejmowanie działań wychowawczych, profilaktycznych, z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego, organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców, nauczycieli, działania na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej wychowankom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, kontakt z instytucjami wspierającymi proces wychowania i profilaktyki.

GODZINY PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO – rok szk. 2022/2023

Małgorzata Gliwska-Jędrysik

Poniedziałek -   8.00 – 11.30

Wtorek- 9.00 – 12.30

Środa-  8.00 – 10.30

Czwartek-  10.30 - 13.30

Piątek-   8.00 – 10.30

Dodatkowy dyżur dla uczniów i rodziców – wtorek 13.30 – 14.30

Anna Wałach

Środa- 10.00-12.30

Piątek- 10.00- 12.30

Dodatkowy dyżur dla uczniów i rodziców – wtorek 15.15 – 16.15


FORMY POMOCY PSYCHOLOGA SKIEROWANE DO UCZNIÓW


Rozmowy terapeutyczne
Rozmowy wspierające
Rozmowy psychokorygujące
Rozmowy interwencyjne
Kontrakty
Działania o charakterze wychowawczo – profilaktycznym
RODZICÓW:
Rozmowy, porady, konsultacje (bezpośrednie, telefoniczne)
Mediacje, pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych
NAUCZYCIELI:
Rozmowy, porady, konsultacje (bezpośrednie, telefoniczne)
Negocjacje, pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, kontrakty z uczniami, udział w spotkaniach o charakterze interwencyjnym
Możliwość przeprowadzenia zajęć o tematyce wychowawczo – profilaktycznej (np. na lekcji z wychowawcą).
KONTAKT:
Bezpośredni – gabinet terapeutyczny.
Poprzez dziennik elektroniczny.

GODZINY PRACY PSYCHOLOGA SZKOLNEGO:

Lidia Myćka

poniedziałek  10:40 – 12:40

czwartek  9:40 – 12:40

Joanna Stachnik

czwartek  8:00 – 11:00

piątek  8:00 – 10:00