Samorząd

SKŁAD  NOWEGO  ZARZĄDU  SU 2022/23

Przewodniczący: Szymon Giera
Z-ca Przewodniczącego: Anna Sadowska
Sekretarz: Julia Kostur

Sekcje:
Informatyczna: Sebastian Płonka, Piotr
Ziobrowski, Szymon Giera

Artystyczna: Emilia Tuleja, Klaudia Armata,
Katarzyna Drzał

Konkursowa: Lena Pilut Martyna Rec, Julia
Tuleja, Anna Sadowska

Porządkowa: Iza Łaba, Julia Kostur, Piotr
Cieszyński, Julia Jamróg