Konkurs „Bezpiecznie na wsi mamy – od 30 lat z KRUS wypadkom zapobiegamy”.

Plakat II konkurs rymowanki

Placówka Terenowa KRUS w Strzyżowie zaprasza uczniów szkoły do udziału w konkursie na rymowankę:

„Bezpiecznie na wsi mamy – od 30 lat z KRUS wypadkom zapobiegamy”.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ogłasza II edycję Ogólnopolskiego Konkursu dla Dzieci na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym i zaprasza dzieci w wieku od 11 do 14 lat, których przynajmniej jeden z rodziców lub opiekun prawny podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w okresie przyjmowania zgłoszeń do Konkursu.

Zadanie konkursowe polega na ułożeniu rymowanki promującej prawidłowe nawyki i zachowania dzieci odnoszące się do pracy i zabawy na terenie gospodarstwa rolnego, a także popularyzującej Wykaz czynności szczególnie niebezpiecznych, związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie należy powierzać dzieciom poniżej 16 lat. Tegoroczna edycja odbywa się w roku jubileuszowym KRUS i przebiega pod hasłem: „Bezpiecznie na wsi mamy – od 30 lat z KRUS wypadkom zapobiegamy”.

Zapraszamy uczestników do zapoznania się z materiałami prewencyjnymi opracowanymi dla dzieci i związanymi z tematyką rymowanki, które znajdują się na stronie Kasy pod linkiem:

https://www.krus.gov.pl/aktualnosci/dokument/artykul/zaproszenie-dla-dzieci-i-mlodziezy-z-terenow-wiejskich-do-zapoznania-sie-z-materialami-edukacyj/

Rymowankę do udziału w Konkursie zgłasza rodzic/opiekun prawny dziecka, ubezpieczony w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Pracę Konkursowe wraz z niezbędnymi dokumentami stanowiącymi załączniki do Regulaminu Konkursu, m.in. wypełniony formularz zgłoszeniowy, należy przesłać do 09.04.2021 r. na e-mail: rymowanka(at)krus.gov.pl (w temacie należy wpisać: Konkurs na rymowankę – Imię i nazwisko dziecka) lub pocztą tradycyjną na adres: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Biuro Prewencji, al. Niepodległości 190, 00-608 Warszawa (z dopiskiem Konkurs na rymowankę).

Szczegółowe informacje zawiera Regulamin Konkursu 

Na 20 laureatów z największą liczb± punktów czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe o wartości ok. 600 zł każda.

Regulamin konkursu

Formularz zgłoszenia

Informacje

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Z poważaniem

Agnieszka Żurawska

Kierownik PT KRUS w Strzyżowie

 

KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

ODDZIAŁ REGIONALNY W RZESZOWIE/ PLACÓWKA TERENOWA W STRZYŻOWIE

Ul. Przecławczyka 15, 38-100 Strzyżów, Polska

T: +48 17 276 84 10

agnieszka.zurawska@krus.gov.pl

Konkurs ekologiczny, pt. „Ekologiczny stworek”.

Ogłaszam dla klas V konkurs ekologiczny, pt. „Ekologiczny stworek”.

Wykorzystujemy w pracy niepotrzebne już plastikowe elementy, np. plastikowe butelki, nakrętki itd.

Proszę zdjęcia prac wysyłać na adres: biedronm025@gmail.com

W tytule emaila wpisać: KONKURS EKOLOGICZNY klasę, nazwisko, imię.
Np. KONKURS EKOLOGICZNY – klasa 5a, Jan Kowalski

Termin ostateczny wysyłania prac – do 15 marca 2021.

Potem odbędzie się głosowanie online na najlepsze prace w formie ankiety. Zasady głosowania wyjaśnię później.

Zwycięży pięć najlepszych prac, które zdobędą największe uznanie, czyli najwięcej głosów.
Autorzy prac otrzymają dodatkową ocenę celującą z przedmiotu technika.
Zorganizowana zostanie wystawa wszystkich prac uczniów, która znajdzie się na stronie szkolnej www:

http://sp.frysztak.pl.

Zapraszam do udziału w konkursie wszystkich uczniów klas V.
Marzena Biedroń

Szkolny Turniej „Mistrz Klawiatury 2019″

Szkolny Turniej „Mistrz Klawiatury 2019″ dla klas VII, VIII, III gimnazjum.

Odbędzie się 28 maja (wtorek) na trzeciej godzinie lekcyjnej 
w sali informatycznej.

Weź udział w turnieju i zostań Mistrzem.

 Cele konkursu:

  1. Rozwijanie zainteresowań informatycznych
  2. Doskonalenie technik szybkiego pisania
  3. Ćwiczenie poprawności pisania
  4. Rozwijanie zdrowej rywalizacji pomiędzy uczniami

Przebieg konkursu

  1. Konkurs składa się z dwóch etapu.
  2. Uczniowie podchodzą do komputera. Zasłaniają oczy. Prowadzący konkurs dyktuje tekst do pisania.
  3. Uczniowie, którzy będą mieli najmniejszą ilość błędów przechodzą do finału – 3 osoby.
  4. Finał wygrywa osoba, która zrobi najmniejszą ilość błędów zostaje Mistrzem – otrzymuje dyplom i nagrodę rzeczową od organizatora.

M. Biedroń