PROJEKT „SZKOŁA PRZYJAZNA WODZIE – AKTYWNI BŁĘKITNI”

ifxf76ca10ef21fafaf_Screenshot_1Nasza szkoła stara się o uzyskanie certyfikatu  „Szkoła Przyjazna Wodzie – Aktywni Błękitni” w ramach projektu edukacyjnego zorganizowanego przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polski.

Patronaty:

 • Ministerstwo Infrastruktury
 • Ministerstwo Edukacji i Nauki
 • Ministerstwo Klimatu i Środowiska
 • Ministerstwo Zdrowia
 • Ministerstwo Sportu i Turystyki

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie edukują o zrównoważonej gospodarce wodnej, ochronie przeciwpowodziowej, zapobieganiu skutkom suszy i bezpieczeństwie nad wodą, dlatego też celem programu Aktywni Błękitni jest rozwijanie w społeczeństwie umiejętności racjonalnego  korzystania z zasobów wodnych oraz kształtowanie poprawnych nawyków wykorzystywania wody. Efektem naszych działań będzie  wyposażenie uczniów w  podstawową  wiedzę  z  zakresu  edukacji ekologicznej oraz wyrobienie w nich potrzeby dbania o stan  środowiska i ochrony wody jako wspólnego dobra.

W ramach projektu w naszej szkole zaplanowaliśmy następujące działania:

1) 22 marca obchodzimy światowy Dzień Wody;

2) weźmiemy udział w pokazach ratownictwa wodnego;

3) weźmiemy udział w zajęciach zorganizowanych przez Policję dotyczących bezpiecznego zachowania nad wodą;

4) zorganizujemy spotkanie z Ochotniczą Strażą Pożarną;

5) w klasach V i VI zostaną przeprowadzone 2 lekcje ekologiczne na temat ochrony środowiska, ochrony przeciwpowodziowej i zapobieganiu skutkom suszy, a także dbałości o wodę;

6) weźmiemy udział w akcji „Sprzątanie świata”;

7) chętni  uczniowie wezmą udział w konkursie plastycznym na temat korzystania z zasobów wodnych. Przewidziane ciekawe nagrody.


Zachęcamy wszystkich uczniów, a także rodziców z młodszymi dziećmi do wchodzenia na profil Wód Polskich, gdzie można znaleźć ciekawe rebusy, quizy i inne wodne zabawy!

https://www.facebook.com/PGWWodyPolskie/photos/a.1522580467837421/2662605620501561/?type=3&theater

dzien-wody

19.06. 2023  – SUPER WIADOMOŚĆ- dostaliśmy CERTYFIKAT!

Aby otrzymać taki certyfikat w ramach projektu w naszej szkole wykonaliśmy następujące działania:

1) Zorganizowaliśmy  22 marca „Światowy Dnia Wody” w naszej szkole, a w tym dniu następujące działania:

 • Wykonanie dekoracji w szkole, plakaty, gazetki ścienne.
 • Zorganizowanie konkursu fotograficznego na najciekawsze zdjęcie klasy uformowanej w kształcie kropli wody.
 • Zorganizowanie szkolnego konkursu plastycznego „Jak oszczędzać wodę” w dwóch kategoriach: klasy IV-VI i VII-VIII.
 • Udział w konkursie wojewódzkim na szkolną gazetkę ścienną, pt.: „22 marca – Światowy Dzień Wody”.

3) Wzięliśmy udział w zajęciach zorganizowanych przez Policję dotyczących bezpiecznego zachowania nad wodą;

4) Zorganizowaliśmy spotkanie z Ochotniczą Strażą Pożarną;

5) w klasach V i VI zostały przeprowadzone 2 lekcje ekologiczne na temat ochrony środowiska, ochrony przeciwpowodziowej i zapobieganiu skutkom suszy, a także dbałości o wodę;

1)   22 kwietnia świętowaliśmy Dzień Ziemi. W tym dniu odbyły się następujące wydarzenia::

 • Pokaz mody ekologicznej przedszkolaków z Publicznego Przedszkola we Frysztaku.
 • Warsztaty kulinarne dla klas 5a i 6b.
 • Akcja „Sprzątanie Świata” – przystań we Frysztaku.
 • Udział uczniów w pogadance przygotowanej przez panią Policjantkę.
 • Zorganizowanie konkursu ekologicznego – testu wiedzy.

Koordynatorkami projektu w naszej szkole były panie: M. Biedroń i J. Stępień.

Wszystko zostało podsumowane, sprawdzone i ocenione POZYTYWNIE przez organizatorów.

W dniu 19 czerwca 2023r. otrzymaliśmy Certyfikat Szkoły Przyjaznej Wodzie z czego jesteśmy dumni.

Bardzo się z tego powodu cieszymy i dziękujemy wszystkim uczniom za zaangażowanie w projekcie.