Zajęcia dodatkowe

PLAN LEKCJI klas 2021/2022- znajduje  się w e-dzienniku.