Przyjaciele szkoły

-Pan Jan Ziarnik – Wójt Gminy Frysztak

-Pan Jan Wnęk- prezes firmy Wenta,

-Delikatesy Centrum we Frysztaku,

-Gminny Ośrodek Kultury

Pan Marcin Januszczak – właściciel firmy „Stara wędzarnia”

- Pan Andrzej Matras – sponsor środków czystości

Bardzo dziękujemy!!!!