Wychowawcy

Lista klas i wychowawców Szkoły Podstawowej Nr 1
we Frysztaku w roku szk. 2020/2021

kl.1a - wychowawca: Barbara Kubik

kl.1b - wychowawca: Jolanta Prokopowicz

kl.2a - wychowawca: Anna Bubniak

kl.2b - wychowawca: Maria Wójcik

kl.3a - wychowawca: Irena Jedziniak

kl.3b – wychowawca: Renata Konopacka

kl. 4a – wychowawca: Elżbieta Twardowska

kl. 4b – wychowawca: Dziok Agnieszka

kl. 5a – wychowawca: Wiesława Gruszecka

kl. 5b – wychowawca: Beata Kwiatkowska

kl. 6a – wychowawca:  Justyna Musiał

kl. 6b – wychowawca: Beata Woźniak

kl. 6c – wychowawca:  Anna Arciszewska

kl. 7a – wychowawca: Małgorzata Filar

kl. 7b – wychowawca: Marek Jedziniak

kl. 7c – wychowawca: Marta Filip

kl. 8a – wychowawca: Elżbieta Filip

kl. 8b – wychowawca: Małgorzata Kwiatkowska