Wychowawcy

Lista klas i wychowawców Szkoły Podstawowej Nr 1
we Frysztaku w roku szk. 2021/2022

kl.1a - wychowawca: Jedziniak Irena

kl.1b - wychowawca: Konopacka Renata

kl.2a - wychowawca: Barbara Kubik

kl.2b - wychowawca: Jolanta Prokopowicz

kl.3a - wychowawca: Anna Bubniak

kl.3b - wychowawca: Beata Woźniak

kl. 4a – wychowawca:  Małgorzata Kwiatkowska

kl. 4b – wychowawca: Piotr Górka

kl. 5a – wychowawca: Elżbieta Twardowska

kl. 5b – wychowawca: Dziok Agnieszka

kl. 6a – wychowawca: Wiesława Gruszecka

kl. 6b – wychowawca: Beata Kwiatkowska

kl. 7a – wychowawca:  Justyna Musiał

kl. 7b – wychowawca: Żurowska- Błoniarz Paulina

kl. 7c – wychowawca:  Anna Arciszewska

kl. 8a – wychowawca: Małgorzata Filar

kl. 8b – wychowawca: Marek Jedziniak

kl. 8c – wychowawca: Marta Filip