Dni wolne

Dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2022/2023

 

Lp. DZIEŃ WOLNY
1 31 października
1 2 maja
2 9 czerwca
 3 16 czerwca
 3  23, 24, 25 maja 2023r. – egzaminy ósmoklasisty
 4 26 maja