ZAPISY DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 WE FRYSZTAKU

Nabór do klasy pierwszej na rok szkolny 2020/2021.

Informacje o zasadach naboru można również uzyskać pod nr telefonu:   17/ 27 600 72.

Do dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły zobowiązani są jego rodzice lub prawni opiekunowie.

Załączniki:

Zał.5-Zgłoszenie-dziecka-do-szkoły

Zał.6-Klauzula-informacyjna

Zał.7-Zgoda-na-wizerunek

Zał.8-Oświadczenie-rodziców-dot.nauki-religii (2)

Zał.9-Wniosek-o-dowóz

Zał.10-Karta-zgłoszenia-do-świetlicy

ZARZĄDZENIE WÓJTA w spr. rekrutacji

Drzwi Otwarte w SP Frysztak”

Serdecznie zapraszamy na „Drzwi Otwarte” dla przedstawicieli szkół średnich w dniu 4 marca 2020r. na godzinę 12.30.

Chętne szkoły prosimy zgłaszać się w sekretariacie pod numerem telefonu 17 2760072 do 28 lutego 2020r.

Jednocześnie informujemy, iż w późniejszym terminie nie będziemy przyjmować przedstawicieli szkół na zajęcia lekcyjne, by nie dezorganizować pracy szkoły.

Dyrekcja SP Frysztak