Podziękowanie

Pragnę złożyć serdeczne podziękowania Panu Władysławowi Ortylowi Marszałkowi Województwa Podkarpackiego za przekazanie w dniu 16.06.2020 r. dla Szkoły Podstawowej nr 1 im. Józefa Wybickiego z Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie ośmiu komputerów.

Sprzęt ten zasili pracownię komputerową w Szkole Podstawowej we Frysztaku.

Pragnę również złożyć podziękowanie Panu Wojciechowi Juraszowi i Panu Damianowi Sarnie, gdyż to dzięki ich staraniom komputery trafiły właśnie do szkoły we Frysztaku.

Frysztak,18.06.2020 r.

                                                   Dyrektor szkoły: Krzysztof Niemiec

Rekrutacja do LO Strzyżów

   Liceum Ogólnokształcące w Strzyżowie

 Poniżej przesyłamy materiały dotyczące rekrutacji do  szkoły:
Oferta edukacyjna:
Regulamin naboru:
Filmy z prezentacji profili:
politechniczny:
menadżerski:
promedyczny:
humanistyczny:
Prezentacja uczniowska:
Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza ul. Mickiewicza 11 38-100 Strzyżów tel. fax 17 276 12 49 e-mail: lo.strzyzow@gmail.com

Święto Szkoły – 2020

Święto Szkoły 2020Szanowni Państwo!

Gdyby nie nietypowa sytuacja spowodowana pandemią COWID-19 i związanymi z nią wytycznymi MEN i GIS, w dniu 2.06.2020 r. wspólnie świętowalibyśmy 36. rocznicę nadania imienia naszej szkole. Niestety! W wyniku zaistniałych okoliczności pozostaje nam serdecznie pozdrowić byłych i obecnych nauczycieli, pracowników szkoły, absolwentów, uczniów i ich rodziców. Mamy nadzieję, że przyszłe rocznice spędzimy już razem w normalnej rzeczywistości w Naszej Szkole Podstawowej nr 1 im. Józefa Wybickiego we Frysztaku.

Dyrekcja i Grono Pedagogiczne

Święto Szkoły 2020