Dni wolne

Dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2020/2021

 

Lp. DZIEŃ WOLNY
1 25, 26, 27 maja 2021r. – egzaminy ósmoklasisty
2  4 czerwca 2021
3  17 czerwca, 23 czerwca 2021