Dni wolne

Dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2020/2021

 

Lp. DZIEŃ WOLNY
1 25, 26, 27 kwietnia 2021r. – egzaminy ósmoklasisty
2 29, 30 kwietnia 2021
3 4 czerwca 2021
4 17 czerwca, 23 czerwca 2021