Dni wolne

Dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2019/2020

 

Lp. DZIEŃ WOLNY
1 2, 3 stycznia 2020r.
2 21, 22, 23, 24 kwietnia 2020r. – egzaminy ósmoklasisty
3 12 czerwca 2020
4 19 czerwca 2020