Zajęcia dodatkowe

PLAN LEKCJI klas 2018/2019- znajduje  się w e-dzienniku.