Zajęcia dodatkowe

PLAN LEKCJI klas 2019/2020- znajduje  się w e-dzienniku.