Listopadowa pamięć serca wdzięcznego…

lampkiMiesiąc listopad skłania do zadumy i refleksji nad przemijaniem i upływem czasu. Dzień Wszystkich Świętych jest okazją do wspominania osób, które odeszły już do wieczności . Przypominamy sobie ich obecność wśród nas. Przychodzą nam na myśl postacie, czyny i słowa .

Z perspektywy czasu patrzymy na dzieło życia zmarłych z wdzięcznością i szacunkiem. Tradycją naszej szkoły jest gromadzić się z okazji tego święta we frysztackim kościele parafialnym i modlić się za zmarłych pracowników szkoły .

Msza święta w intencji zmarłych dyrektorów, kapłanów, nauczycieli szkół naszej gminy, pracowników administracji i obsługi oraz uczniów odbyła się w dniu 4 listopada 2019r. w Kościele Parafialnym we Frysztaku o godz. 9.00. Po mszy św. wystąpiła młodzież z klasy VIII a w montażu słowno- muzycznym ,,Przemijanie”. Spektakl uświadomił uczestnikom, że pamięć serca wdzięcznego jest ważnym elementem wychowania dzieci i młodzieży Szkoły Podstawowej im. Józefa Wybickiego we Frysztaku.