Drodzy Rodzice!

W związku z nowym rozporządzeniem MEN z dnia 20 marca 2020r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem CODIV-19 od dnia 25 marca 2020 realizujemy zdania oświatowe poprzez metody i techniki kształcenia na odległość, podobnie jak odbywało się to od 16 marca, jednak od tego czasu będziemy również realizowali podstawę programową. Nowe rozporządzenie dało nauczycielom możliwość oceniania uczniów.
Budynek szkoły będzie zamknięty dla uczniów, nauczycieli, rodziców i innych osób z wyjątkiem kadry kierowniczej, pracowników obsługi i administracji wg. wskazań dyrektora szkoły. Wstęp do szkoły będzie w godzinach 9 – 10.00 po wcześniejszym telefonie na numer podany na drzwiach szkoły. Komunikacja z dyrekcją i nauczycielami odbywa się telefonicznie i poprzez dziennik Librus i pocztę elektroniczną.
Zajęcia odbywać się będą zgodnie z podziałem godzin funkcjonującym w dzienniku Librus (tak jak do tej pory). Odbywać się będą także wszystkie zajęcia dodatkowe – rewalidacje, dydaktyczno – wyrównawcze, kompensacyjne. W praktyce każdego dnia będą się z uczniami kontaktowali ci nauczyciele, którzy danego dnia mają z nimi lekcje i zajęcia. Nie muszą te zajęcia odbywać się w takich godzinach jak było to w szkole, ale każdego dnia będą nowe. Nauczyciele będą wysyłać przygotowane materiały, będą łączyć się z uczniami zdalnie – o formach tej współpracy informować będą na bieżąco. Zajęcia te są obowiązkowe dla wszystkich uczniów. Z tych lekcji uczniowie mogą być oceniani. Realizacja tych zajęć będzie odnotowywana w dzienniku. Należy sprawdzać zakładki „zadania domowe” jak też „WIADOMOŚCI”.
Z naszej strony postaramy się, by uczniowie nie byli przeciążeni nadmiernie zadaniami i zajęciami, oraz by nie musieli cały czas siedzieć przy komputerze czy tablecie. W tym trudnym dla nas wszystkich czasie liczymy na zrozumienie z Państwa strony. Wiemy, że spory trud spadł także na Państwa, dlatego liczymy na współpracę i stały kontakt z nauczycielami i wychowawcami. Prosimy na bieżąco śledzić informacje w dzienniku, jak też na stronie internetowej szkoły.
Dyrekcja SP nr 1 we Frysztaku