Rekrutacja do LO Strzyżów

   Liceum Ogólnokształcące w Strzyżowie

 Poniżej przesyłamy materiały dotyczące rekrutacji do  szkoły:
Oferta edukacyjna:
Regulamin naboru:
Filmy z prezentacji profili:
politechniczny:
menadżerski:
promedyczny:
humanistyczny:
Prezentacja uczniowska:
Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza ul. Mickiewicza 11 38-100 Strzyżów tel. fax 17 276 12 49 e-mail: lo.strzyzow@gmail.com