ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021 W SP FRYSZTAK

Szkolne procedury bezpieczeństwa – rozpoczęcie roku szkolnego 2020r.

 

  1. Uczniowie wchodzą do budynku wyznaczonymi wejściami, i tym samym wejściem wchodzą każdego dnia.
  2. Przed wejściem na teren i do budynku szkoły wszystkie osoby – uczniowie, pracownicy i opiekunowie – zakrywają usta i nos maseczką, chustą lub przyłbicą, a wchodząc do budynku dezynfekują ręce.
  3. Uczniowie wchodzą do budynku szkoły w maseczkach i po zbiórce z wychowawcą kierują się do wyznaczonej sali lekcyjnej.
  4. Opiekunowie uczniów pozostają na zewnątrz budynku szkoły zachowując dystans społeczny. W pozostałe dni nauki poruszanie się opiekunów jest dozwolone tylko w części wspólnej – szatnie i korytarz szkolny do sekretariatu.
  5. Po zakończeniu spotkania z wychowawcami uczniowie wychodzą ze szkoły.
  6. Uczniów obowiązuje zachowanie dystansu 1,5 m od pracowników szkoły. Uczniowie po wejściu do klasy zajmują wyznaczone miejsca, a po zajęciu miejsc mogą zdjąć maseczki. W kontakcie z nauczycielem bliższym niż 1,5 oraz w trakcie poruszania się po części wspólnej szkoły obowiązuje osłonięcie ust i nosa.
  7. Należy bezwzględnie dostosować się do poleceń wydawanych przez pracowników szkoły.
  8. Apelujemy o stosowanie się do zaleceń MEN i GIS w sprawie bezpieczeństwa i kontroli stanu zdrowia uczniów.
  9. Prosimy o bezwzględne zapoznanie się z Procedurami Bezpieczeństwa obowiązującymi w naszej szkole, które są dostępne na stronie szkoły.
  10. Opiekunowie ucznia mają obowiązek wypełnić „Oświadczenie” i „Deklarację” rodzica/opiekuna ucznia i dostarczyć ją 1 września 2020r. do wychowawców klas. Dokumenty można pobrać ze strony szkoły, bądź z sekretariatu szkoły.

 

PLAN INAUGURACJI ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

Godz. 8.00 – rozpoczęcie roku dla uczniów klas 2-3.

klasy 2a, 3a i 3b – wejście główne

klasy 2b – wejście „dawne gimnazjum”

Godzina 9.00 – Msza Święta na rozpoczęcie roku szkolnego – uczniowie idą indywidualnie.

Godzina 10.00 –rozpoczęcie roku dla uczniów klas 4-8

klasy 4a, 7b, 8a, 8b – wejście główne

klasy 5a, 5b, 6a, 6b, 6c, 4b, 7c, 7a – wejście „dawne gimnazjum”

Uczniowie przed wejściem zakładają maseczki i zachowują dystans społeczny!!!

Godzina 10.15 – rozpoczęcie roku dla uczniów klas pierwszych na sali gimnastycznej.

Z jednym dzieckiem może przyjść jeden opiekun, wszyscy mamy maseczki osłaniające usta i nos.

Klasa 1a – integracyjna – wejście „dawne gimnazjum”

Klasa 1b – sportowa – wejście od strony przedszkola.

 

Bardzo prosimy dostosować się do powyższych procedur, wszelkie działania podejmujemy w trosce o bezpieczeństwo.

 

Rozkład dowozów do Szkoły Podstawowej nr 1

we Frysztaku w dniu 1 września 2020r.

Przywóz Odwóz
Kamieniec – 7:20

Potok – 7:25

Gl. Średni – kapliczka -7:27

Frysztak szkoła – 7:40

Odwóz ok. 11:00
Sztukówka – 7:50

Frysztak szkoła – 8:00

Granice – 8:10

Frysztak szkoła – 8:18

Odwóz ok. 11:00

 

 

Gl. Średni Stankiewicz -7:43

Gl. Średni szkoła – 7:45

Frysztak Szkoła – 7:50

Odwóz ok. 11:00

 

Pułanki Stadnicki -7:30  
Pułanki góra – 7:35

Frysztak szkoła 7:40

Odwóz ok. 11:00
1. Widacz – 7:30

Frysztak szkoła – 7:40

2. Twierdza – 7:42

Frysztak szkoła – 7:55

Odwóz ok. 11:00
Kobyle Zadworze – 7:10

Kobyle Szkoła – 7:13

Kobyle Kamieniołom – 7:18

Kobyle Wieś – 7:20

Frysztak szkoła – 7:30

 

Odwóz ok. 11:00

Dzieci dowożone obowiązuje zasłanianie nosa i ust (maseczki lub przyłbice).

Dzieci na swoje spotkania z wychowawcą czekają w świetlicy szkolnej.