Sukcesy Adriana Czarnika i Darii Stępień!

Miło nam niezmiernie poinformować o sukcesach naszych uczniów, którzy nawet w dobie obecnych ograniczeń i utrudnionych form nauczania odnoszą sukcesy i przynoszą chlubę naszej szkole.

Adrian Czarnik – uczeń klasy 8b – wyśmienicie poradził sobie na etapie szkolnym, następnie doskonale wypadł na etapie rejonowym i został zakwalifikowany do III etapu, wojewódzkiego, Konkursu z Języka Polskiego. Zmagania tej części kuratoryjnego konkursu odbędą się 29 marca, a jest o co walczyć, bo tytuł laureata tego konkursu zwalania ucznia z Egzaminu Ósmoklasisty z języka polskiego, a tytuł finalisty procentuje dodatkowymi punktami podczas rekrutacji do szkoły średniej.

Życzymy więc Adrianowi oczekiwanych pytań i jeszcze lepszych Jego odpowiedzi, natchnienia literackiego oraz zdobycia, zasłużonego dla tego bardzo zdolnego, pracowitego, skromnego i pozytywnego w swym charakterze chłopca, tytułu laureata.

 Daria Stępień – uczennica klasy 7c – zakwalifikowała się do III etapu (ogólnopolskiego)  II Olimpiady i Literatury Języka Polskiego dla Szkół Podstawowych, który odbędzie się   w dniach 25-27 marca.

W tym konkursie, w którym uczennica przeciera szlak, ponieważ uczniowie naszej szkoły biorą w nim udział po raz pierwszy, Daria reprezentuje okręg podkarpacki. Bardzo dobrze poradziła sobie podczas zmagań na etapie okręgowym, pisząc rozprawkę, test językowy i wypowiadając się przed komisją na wylosowany temat, dotyczący interpretacji i analizy wiersza. Zdobyta ilość punktów zakwalifikowała uczennicę na zbliżające się zmagania finałowe. W przypadku Darii czas pandemii działa niekorzystnie dodatkowe z tego powodu, iż w normalnej sytuacji zmagania ostatniego etapu odbyłyby się w Konstancinie i byłyby dodatkową formą nagrody dla uczennicy za Jej pracowitość i talent humanistyczny oraz formą integracji z młodzieżą z całej Polski.

Życzymy Darii powodzenia i osiągnięcia jeszcze większego sukcesu niż dotychczas.

Trzymamy kciuki!

Przykład Adriana i Darii niech będzie dla innych uczniów wzorem postawy, która w żadnej sytuacji nie zwalnia z takich cech charakteru jak: pracowitość, rozwijanie swego talentu, ambicja, odpowiedzialność, uczciwość.

Gratulujemy takiej postawy wymienionym Uczniom; gratulujemy Rodzicom!