352844478_216805117901790_309221264155284143_n

Powstanie sali do terapii Integracji Sensorycznej i terapii ruchu

Miło nam poinformować, że w roku szkolnym 2022/2023 powstała w naszej szkole sala integracji sensorycznej, zwana potocznie salą SI. Jesienią zaczynaliśmy ją sukcesywnie wyposażać. Z każdym miesiącem przybywało profesjonalnego sprzętu do ćwiczeń i zabawy dla naszych uczniów.

W sali tej prowadzone są zajęcia terapii integracji sensorycznej, na które uczęszczają uczniowie objęci pomocą psychologiczno- pedagogiczną. Swoją przygodę z integracją sensoryczną część z nich rozpoczęła już wcześniej w innych miejscach, a teraz ma możliwość ich kontynuowania w naszej szkole.

Integracja sensoryczna (SI) jest to proces neurologiczny, polegający na przetwarzaniu w mózgu informacji odbieranych przez zmysły z naszego otoczenia i ciała, po czym następuje właściwa reakcja. Nieprawidłowości tego procesu objawiają się występowaniem specyficznych problemów, które nazywane są zaburzeniami procesów integracji sensorycznej – zaburzeniami przetwarzania sensorycznego.

Celem prowadzonych zajęć integracji sensorycznej jest dostarczenie każdemu uczniowi podczas jego aktywności ruchowej, kontrolowanej przez terapeutę odpowiedniej ilości i jakości bodźców sensorycznych wywołujących w konsekwencji poprawę przetwarzania sensorycznego dziecka. Stosowane ćwiczenia są dobierane do aktualnych możliwości psychoruchowych ucznia.

Atmosfera podczas terapii sprzyja rozwojowi wewnętrznej potrzeby zdobywania i poznawania środowiska. Dziecko czując, że odnosi sukcesy w coraz większej ilości różnorodnych zadań i bardziej skomplikowanych aktywnościach, podnosi swoją samoocenę i chętnie uczestniczy w zajęciach. Doświadczenia w kierowaniu swoim zachowaniem uczeń zaczyna przenosić na inne sytuacje poza salą terapeutyczną, co wpływa na poprawę jego samopoczucia i funkcjonowania w otoczeniu.

Do terapii wykorzystywany jest specjalistyczny sprzęt, taki jak: przywiesie do terapii integracji sensorycznej, podwieszane platformy, huśtawki, hamaki, tunele, piłki gimnastyczne, kładki, równoważnie, dyski, a także materiały różnej faktury do stymulacji dotykowej, materiały do stymulacji wzrokowej, słuchowej itp.

Sala SI powstała dzięki przychylności wielu osób. Dziękujemy Wójtowi i Radzie Gminy Frysztak, Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Radzie Rodziców. Nie możemy również pominąć osób, dzięki którym zakupiony sprzęt stanął na swoim miejscu. Im również bardzo dziękujemy. Wszyscy Ci, którzy mieli swój udział w powstaniu sali SI, mogą mieć satysfakcję, że swoimi decyzjami i działaniami przyczynili się do tego, że w naszej szkole powstała wysokiej klasy sala do terapii, która będzie służyła przez długie lata dzieciom.

348362474_6294352917309258_5450304492311559181_n 348380575_1299604547635634_2738490482733023905_n 352820823_2181305838738320_6768827096728133155_n 352823020_602846645274756_8462785720758389811_n 352829976_969221067449815_2247772707516595378_n 352843877_1437558160377280_3690990915778383565_n 352844478_216805117901790_309221264155284143_n 352849245_150696781349410_9130660302745483262_n